ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
3,641
เดือนที่แล้ว
2,522
ปีนี้
3,641
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
222,866
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารอบการประเมินรอบสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเกียรติบัตรได้สนับสนุนเป็นเครื่อข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน 15 ก.พ. - 30 เม.ย. 66 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
-:- รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง - ผอ.กองสาธารณสุข 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ตำบลแม่แรง ตำบลต้นแบบแห่งเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ 
-:- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลแม่แรง
มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านฯ พื้นที่บ้านหนองเงือก หมู่ 5
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน บ้านป่าบุก ม.10
อบต.ตลิ่งชัน จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) บ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชม บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ต้อนรับ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหาร สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดจากทั่วประเทศ ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรม ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณลานวัฒนธรรมวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง พร่อมติดตั้งวป้ายโครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.23005 สายบ้านดอนหลวง - บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,595.00 เมตร หน 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.23005 สายบ้านดอนหลวง - บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,595.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,570.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวด 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมชุมชน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมชุมชน ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง เทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเงือก โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลแบจม และวางท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(บ่อกู่น้อยหลังโรงเรียนบ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5  
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงขยายเขตทาง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโรงเรียนวัดบ้านดอน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.00-1.50 เมตร ระยะทางรวม 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างขยายเขตระบบส่งน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนตอง ม.4 ความยาวรวม 1,780 เมตร 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยวบ้านดอนหลวง หมู่ที่7บริเวณริมสายทาง ซอย 3/1 กม.ที่0+ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 3.80 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โดยการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านสันกอดู่ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 17.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 418.56 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศ 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร Over Lay สายแม่แรง (ป่าลาน) - สันกอดู่ 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๒ สาย 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในตำบลแม่แรง โดยการขุดลอกลำเหมืองเพื่อเปิดทางน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านป่าบุก หมู่ที่ ๑๐ 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านสันกอดู่ - บ้านสันตาล หมู่ที่ ๑๑ 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำรางระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ช่วยดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 65) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย. 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 -ธันวาคม 2563) 


บ้านโบราณ แหล่งเรียนรู้ของชาวไทยองตำบลแม่แรง
พิพิธภัณฑ์ไทยอง แหล่งเรียนรู้ของชาวไทยองตำบลแม่แรง
การทอผ้าฝ้าย ศิลปหัตถกรรมของชาวไทยองตำบลแม่แรง
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ของตำบลแม่แรง
หอไตรกลางน้ำวัดป่าเหียง บ้านกองงาม หมู่ที่ 1
อนุสรณ์สถานสี่ครูบา หมู่ที่ 1
ทะเบียนคุมภูมิปัญญา เพิ่มเติ่ม
ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่นของตำบลแม่แรง
ผลิตภัณฑ์ตุงกระดาษปี๋ใหม่เมือง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร