ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
1,436
เดือนที่แล้ว
2,929
ปีนี้
9,280
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
142,034
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารอบการประเมินรอบสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเกียรติบัตรได้สนับสนุนเป็นเครื่อข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
-:- ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตเลือกตั้งที่ 1 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตเลือกตั้งที่ 2 
-:- ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี ตำบลแม่แรง 
-:- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง 
-:- ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง [ส.ถ.1/1] 
-:- ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง [ผ.ถ.1/1] 
-:- ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
-:- คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายศรีพรหม กาสกูล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง นายมงคล มูลชีพ กรรมการการเลือกตั้งฯ นายอัษฎา สิทธิชัย กรรมการการเลือกตั้งฯ นายเทพนิมิตร แสนพรหม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่แรง จัดเตรียมหีบใส่บัตร บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทั้ง 13 แห่ง
โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง! เทศบาลตำบลแม่แรง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เทศบาลตำบลแม่แรง เขตเลือกตั้งที่ 2
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เทศบาลตำบลแม่แรง เขตเลือกตั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง และ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง” โดยเทศบาลตำบลแม่แรง ได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งฯ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการต่อเติมลานวัฒนธรรมวัดกอม่วง บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 393.75 ตารางเมตร โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการจัดการศูนย์การบริหารจัดการขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ เทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมการจัดการศูนย์บริหารจัดการขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้านต้นผึ้ง -บ้านแม่แรง (หลังบ้านนายอุดม เตจาคำ)กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 139.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมประตูน้ำและอุปกรณ์ บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 วางท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 5 ขนาด สก.6นิ้ว จำนวน 335 ท่อน พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ประกวดราคา่จ้างก่อสร้างปรับปรุงลำรางระบายน้ำ โดยการวางท่อ คสล. จำนวน 3 โครงการ และปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้้ำสำหรับคนพิการบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 -ธันวาคม 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม -กันยายน 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอแสฟัสท์ติกคอนกรีค (Over Lay ) จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 -มีนาคม พ.ศ.2563) 
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ของตำบลแม่แรง
หอไตรกลางน้ำวัดป่าเหียง บ้านกองงาม หมู่ที่ 1
อนุสรณ์สถานสี่ครูบา หมู่ที่ 1
ทะเบียนคุมภูมิปัญญา เพิ่มเติ่ม
ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่นของตำบลแม่แรง
ผลิตภัณฑ์ตุงกระดาษปี๋ใหม่เมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร