ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
19,014
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
238,239
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
การสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ม.ค. 2566กองการศึกษาDownload
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอน เคลื่อนย้าย อาคาร 5 ม.ค. 2566กองช่างDownload
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ม.ค. 2566กองคลังDownload
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร - จัดตั้งตลาด 5 ม.ค. 2566กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 5 ม.ค. 2566กองคลังDownload
แบบฟอร์มการขอรับบริการด้านการประชาสัมพันธ์ 5 ม.ค. 2566สำนักปลัดเทศบาลDownload
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 5 ม.ค. 2566สำนักปลัดเทศบาลDownload
คำร้องทั่วไป 5 ม.ค. 2566รวมDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 ม.ค. 2566กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 5 ม.ค. 2566กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 ม.ค. 2566กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 5 ม.ค. 2566กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 5 ม.ค. 2566กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบใบลาพักผ่อน ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ (2565) 5 ก.ค. 2565รวมDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 24 ก.พ. 2565กองช่างDownload
แบบค่าเล่าเรียนบุตร 13 ก.ค. 2564รวมDownload
แบบใบลาผู้จ้าง เพื่อใช้ประกอบการประเมินต่อสัญญจ่้าง 17 พ.ค. 2564รวมDownload
แบบใบขอยกเลิกวันลา 17 พ.ค. 2564รวมDownload
แบบหนังสือรับรองว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่จริง 9 ก.ย. 2562รวมDownload
แบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 10 ต.ค. 2561รวมDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1