ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46นางสาวนิศรา รัฐผไท
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง
053-556732 ต่อ 13

นางสาวนิศรา รัฐผไท
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง
053-556732 ต่อ 14

นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-556732 ต่อ 15
นางสาวจิรนันท์ กาปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
053-556732 ต่อ 21
นางสาวนันท์นภัส ใจมะสิทธิ์
ผู้อำนวยการการกองการศึกษา
053-556732 ต่อ 34
นายนิคม แก้ววันดี
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
053-556732 ต่อ 32
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
053-556732 ต่อ 30
นางสาวรวีนันท์ ป๋าป่าสัก
ผู้อำนวยการกองช่าง
053-556732 ต่อ 23