ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ. 256521 ธ.ค. 2565
2กำหนดหน้าที่และการมอบหมายงานภายใน เทศบาลตำบลแม่แรง30 พ.ค. 2565
3แต่งตั่งผู้ปฏิบัติราชการแทน ในเทศบาลตำบลแม่แรง30 พ.ค. 2565
4ประกาศบาลเรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.25658 พ.ย. 2564
5มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน21 พ.ย. 2561
6มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน21 พ.ย. 2561
7มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน24 ก.ย. 2561
8มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี24 ก.ย. 2561
9แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ5 ม.ค. 2561
10ประกาศเทศบาล เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภท และระดับตำแหน่งพนักงาน ในอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)23 ก.พ. 2559

1