ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
ลำดับรายการวันที่
1o23 นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล27 เม.ย. 2566
2o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล26 เม.ย. 2566
3o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งปม. 256526 เม.ย. 2566
4o41 รายงานผลการประเมินจริยธรรมฯ การบริหารทรัพยากรบุคคล26 เม.ย. 2566
5o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล11 เม.ย. 2565
6o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล11 เม.ย. 2565
7ประกาศเทศบาล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ4 ต.ค. 2564
8ประกาศเทศบาล การกำหนดจำนวนครั้งของการลากิจส่วนตัวและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลฯ4 ต.ค. 2564
9[1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ12 พ.ค. 2564
10[2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน12 พ.ค. 2564
11[3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร] การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ12 พ.ค. 2564
12[4.หลักเกณฑ์การประเมินผล] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน12 พ.ค. 2564
13[5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น12 พ.ค. 2564
14รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312 พ.ค. 2564
15แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2564-256630 เม.ย. 2564
16แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561-256331 มี.ค. 2563
17หลักเกณฑ์การบรจุและแต่งตั้งบุคลากร31 มี.ค. 2563
18หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน31 มี.ค. 2563
19หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายบริหาร 231 มี.ค. 2563
20หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายบริหาร 331 มี.ค. 2563

1 2   >>  >|