ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
5,850
เดือนที่แล้ว
5,850
ปีนี้
12,690
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
231,915
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
ลำดับรายการวันที่
1o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล11 เม.ย. 2565
2o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล11 เม.ย. 2565
3ประกาศเทศบาล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ4 ต.ค. 2564
4ประกาศเทศบาล การกำหนดจำนวนครั้งของการลากิจส่วนตัวและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลฯ4 ต.ค. 2564
5[1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ12 พ.ค. 2564
6[2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน12 พ.ค. 2564
7[3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร] การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ12 พ.ค. 2564
8[4.หลักเกณฑ์การประเมินผล] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน12 พ.ค. 2564
9[5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น12 พ.ค. 2564
10รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312 พ.ค. 2564
11แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2564-256630 เม.ย. 2564
12แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561-256331 มี.ค. 2563
13หลักเกณฑ์การบรจุและแต่งตั้งบุคลากร31 มี.ค. 2563
14หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน31 มี.ค. 2563
15หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายบริหาร 231 มี.ค. 2563
16หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายบริหาร 331 มี.ค. 2563
17แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256231 มี.ค. 2563
18รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256231 มี.ค. 2563

1