ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
19,014
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
238,239
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร7 พ.ค. 2563
2คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ7 พ.ค. 2563
3คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ7 พ.ค. 2563
4คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย7 พ.ค. 2563
5คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์7 พ.ค. 2563
6คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอเลขที่บ้าน7 พ.ค. 2563
7คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับแจ้งเกิด7 พ.ค. 2563
8คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการตาย7 พ.ค. 2563

1