ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
19,014
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
238,239
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
ลำดับรายการวันที่
1O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 6627 เม.ย. 2566
2o42.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปี งปม 256626 เม.ย. 2566
3o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy30 มี.ค. 2566
4o33 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ30 มี.ค. 2566
5o27 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ28 มี.ค. 2566
6o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ28 มี.ค. 2566
7o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต28 มี.ค. 2566
8o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต28 มี.ค. 2566
9o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน28 มี.ค. 2566
10o38 รายงานผลดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี 6528 มี.ค. 2566
11ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งในสำหรับเทศบาลตำบลแม่แรง (พ.ศ.2566-2570)28 ก.พ. 2566
12o36 การประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 6511 เม.ย. 2565
13o37 การดำเนินการเพื่้อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 6511 เม.ย. 2565
14o29 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 6530 มี.ค. 2565
15o31 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 6529 มี.ค. 2565
16o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 6529 มี.ค. 2565
17o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 6529 มี.ค. 2565
18o39 ขยายกรอบเวลา แผนป้องกันทุจริตฯ เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.256529 มี.ค. 2565
19o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 6529 มี.ค. 2565
20o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 6429 มี.ค. 2565

1 2 3 4   >>  >|