ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
5,850
เดือนที่แล้ว
5,850
ปีนี้
12,690
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
231,915
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25643 ส.ค. 2564
2ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่แรง12 พ.ค. 2564
3ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 256412 พ.ค. 2564
4คำสั่งอำเภอป่าซาง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง5 พ.ค. 2564
5ประกาศอำเภอป่าซาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งแรก29 เม.ย. 2564
6ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่แรง พ.ศ.25638 ธ.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [14 กันยายน 2563]14 ก.ย. 2563
8แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยประจำปี 2564 [27 สิงหาคม 2563]27 ส.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
10รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
11แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่แรง [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
12ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
13เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [24 กรกฎาคม 2563]24 ก.ค. 2563
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [22 พฤษภาคม 2563]22 พ.ค. 2563
15รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [22 พฤษภาคม 2563]22 พ.ค. 2563
16เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [27 เมษายน 2563]27 เม.ย. 2563
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [16 เมษายน 2563]16 เม.ย. 2563
18รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [16 เมษายน 2563]16 เม.ย. 2563
19กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ของสภาเทศบาลตำบลแม่แรง [3 เมษายน 2563]3 เม.ย. 2563
20กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [18 กุมภาพันธ์ 2563]18 ก.พ. 2563

1 2 3   >>  >|