ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
5,850
เดือนที่แล้ว
5,850
ปีนี้
12,690
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
231,915
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25664 ม.ค. 2566
2ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2) 29 ธ.ค. 2565
3ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 ต.ค. 2565
4ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25655 ต.ค. 2565
5ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256630 ก.ย. 2565
6ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566(ไตรมาสที่ 1)30 ก.ย. 2565
7ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 4)31 ก.ค. 2565
8ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ก.ค. 2565
9ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 เม.ย. 2565
10o18 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256519 เม.ย. 2565
11o19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256519 เม.ย. 2565
12แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)19 เม.ย. 2565
13o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
14o24 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 256431 มี.ค. 2565
15ประกาศเทศบาล เรื่อ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน23 ก.พ. 2565
16ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 2)28 ธ.ค. 2564
17ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256425 ต.ค. 2564
18ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 ต.ค. 2564
19ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 1)1 ต.ค. 2564
20ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256428 มิ.ย. 2564

1 2 3   >>  >|