ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ครั้งที 1 พ.ศ.2566) 15 พ.ค. 6615 พ.ค. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566) 9 มี.ค. 669 มี.ค. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566) 17 ก.พ. 6617 ก.พ. 2566
4แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565) 2 ธ.ค. 652 ธ.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565) 2 ธ.ค. 652 ธ.ค. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565) 20 ก.ย. 6520 ก.ย. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565) 20 ก.ย. 6520 ก.ย. 2565
8แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565) 25 ก.ค. 6525 ก.ค. 2565
9แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566) 25 ก.ค. 6525 ก.ค. 2565
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)29 ต.ค. 2564
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม31 ก.ค. 2563
12แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-25651 ต.ค. 2561

1