ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46นายสนธิ พิริยาสัยสันติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง
086-1821013


นายบรรจง วงษาปัน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง
089-5599696


นายอดิศร ยะวงค์แก้ว
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่แรง
085-0344836


นายศักดิ์ ภูดอนตอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 1
085-6144362


นายสมศักดิ์ ปันกองงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 1
086-6718043


นายสุนทร สุภาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 1
089-0022986


นางอัมภา บุญอุประ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 1
089-9988474


นายวีระศักดิ์ สุภายอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
081-0325221


นายมนตรี จันทร์จาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
081-9613269


นายปิยะ มูลชีพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
082-0260523


นายกิตติพัฒน์ คำดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
081-7461207


นายกุลชาติ ทำทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
099-5391290