ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
3,641
เดือนที่แล้ว
2,522
ปีนี้
3,641
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
222,866
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28
1
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะกรรมการกองทุน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปรับแผนการเงิน แผนงานโครงการ ประเภทที่ 1, 2, 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงินการจ่ายเงิน ตลอดจน ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

30 มกราคม 2566

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านฯ พื้นที่บ้านหนองเงือก หมู่ 5,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่แรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (เพลิงไหม้บ้านพักอาศัย) ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ นางชนิดาภา มหารัตน์ บ้านเลขที่ 53/1 บ้านหนองเงือก หมู่ 5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน หลังประสบเหตุเพลิงไหม้ เมื่อคืนวันที่ 1 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

27 มกราคม 2566

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน บ้านป่าบุก ม.10,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเครือข่ายชุมชนบ้านป่าบุก ม.10 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา นำโดย นายพลเดช ปิ่นประทีป ประธานอนุกรรมาธิการฯ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน โดยเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
.
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าซาง นายอำเภอป่าซาง ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ
27 มกราคม 2566

อบต.ตลิ่งชัน จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) บ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายถนัด กาสุยะ เลขานุการนายกฯ นายสนั่น สมจันทร์ กล่าวบรรยายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จ.นครศรีธรรมราช นำโดยนายพรภิรม เงินสยาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) บ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน พร้อมนำแนวทางการพัฒนากลับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชนต่อไป
.
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
25 มกราคม 2566

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชม บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ผู้นำชุมชนบ้านป่าบุก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2566 โดยในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ลงพื้นที่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อศึกษาเยี่ยมชมบริบทของชุมชน และการบริหารจัดการพื้นที่ ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน ตามนโยบายของรัฐฯ ต่อไป

25 มกราคม 2566

ต้อนรับ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหาร สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดจากทั่วประเทศ ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรม ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหาร สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดจากทั่วประเทศ ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรม ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การปฏิบัติงานทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกสระน้ำอิน-จัน และทำบันไดดิน
กิจกรรมที่ 2 ล้างถังพักน้ำ และปรับปรุงท่อส่งน้ำน้ำพุ
กิจกรรมที่ 3 มัดเชือก ฐานสไปเดอร์แมน และซ่อมแซมชิงช้านั่งสำหรับเด็ก
กิจกรรมที่ 4 ทำเสวียนไม้ไผ่รักษ์โลก
จากนั้น เข้ากราบสักการะหลวงพ่อโตโคตะมะและปลูกพืชผักสวนครัว ณ บ้านป่าเบาะ หมู่ 8 และเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง หมู่ 7 ต่อไป
23 มกราคม 2566

ประชุมเตรียมงานแถลงข่าว,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่แรงจัดประชุมหารือการจัดงานแถลงข่าว
- งานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม ครั้งที่10
- งานแต่งสีอวดลาย ผ้ายฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 18
- งานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 14
โดยเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมกิจกรรมงานแถลงข่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ้าครั้งใหญ่ประจำปีของตำบลแม่แรงที่จะถึงนี้ โดยจะมีการแถลงข่าวงานดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดดอนหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
17 มกราคม 2566

โอนย้ายพนักงานเทศบาล ทต.แม่แรง → ทต.อุโมงค์,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายสุรพล ปั้นจาด รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นางพิมพ์ใจ จรมาศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด เทศบาลตำบลแม่แรง ในโอกาสโอนย้ายกลับภูมิลำเนา รับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

16 มกราคม 2566

"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี และเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลของแต่ละกอง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง คณะครูนักเรียนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงความสามรถบนเวที กิจกรรมตอบปัญหาชิงของขวัญของรางวัล กิจกรรมการแสดงดนตรีวงBNG BAND ของโรงเรียนบ้านหนองเงือก และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง
.
ทั้งนี้ การจัดงานปีนี้ขอขอบพระคุณหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันอนุเคราะห์ มอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน โดยการ สนับสนุนของขวัญ สิ่งของต่างๆทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+76
 
 
โปรโมทโพสต์ของคุณ
โพสต์ของคุณ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คว... กำลังทำผลงานได้ดีกว่าโพสต์อื่นๆ ในเพจของคุณถึง 75% โปรโมทโพสต์ตอนนี้เลยเพื่อเข้าถึงผู้คนให้มากขึ้น
 
 
 
14 มกราคม 2566

"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี และเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลของแต่ละกอง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง คณะครูนักเรียนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงความสามรถบนเวที กิจกรรมตอบปัญหาชิงของขวัญของรางวัล กิจกรรมการแสดงดนตรีวงBNG BAND ของโรงเรียนบ้านหนองเงือก และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง
.
ทั้งนี้ การจัดงานปีนี้ขอขอบพระคุณหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันอนุเคราะห์ มอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน โดยการ สนับสนุนของขวัญ สิ่งของต่างๆทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+76
 
 
โปรโมทโพสต์ของคุณ
โพสต์ของคุณ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คว... กำลังทำผลงานได้ดีกว่าโพสต์อื่นๆ ในเพจของคุณถึง 75% โปรโมทโพสต์ตอนนี้เลยเพื่อเข้าถึงผู้คนให้มากขึ้น
 
 
 
14 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลแม่แรง ปล่อยขบวนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และเปิดด่านชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และเปิดด่านชุมชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (7 วันอันตราย) ภายใต้โครงการจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีตำรวจภูธรป่าซาง ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ป้องปราม ตักเตือน บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน แนะนำเส้นทางบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เดินทางสัญจรในพื้นที่ตำบลแม่แรง ด้วยความปลอดภัยต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ตู้ยามตำรวจชุมชนบ้านต้นผึ้ง

29 ธันวาคม 2565

กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง รุ่นที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

29 ธันวาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง นายสนธิ พิริยาสัยสันติ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีนายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตอบข้อกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล และรายงานเรื่องต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่แรง ให้ที่ประชุมทราบ

28 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่แรง รับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน พื้นที่ ม.6, 8, 11,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะทำงาน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงหมาดไทย และผู้ประเมินภายนอก ในการลงพื้นที่ทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่บ้านป่าข่า หมู่ 6 บ้านป่าเบาะ หมู่ 8 และบ้านสันกอดู่ หมู่ 11 พร้อมให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 3 ประเด็น คือ 1. การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่ถูกต้อง 2. การใช้อย่างถูกต้อง และ 3. การใช้อย่างเป็นประจำ โดยจังหวัดลำพูน ถือเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องของโครงการฯ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดเลย ที่ดำเนินการตามนโยบายด้านการจัดการขยะ และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำมารับรองคาร์บอนเครดิต ต่อไป

26 ธันวาคม 2565

ประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เวลา13.30 น. นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ,ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ,นางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับนายกำพล แก้วยศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 และคณะกรรมการหมู่บ้านดอนหลวง ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

23 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (308 รายการ)