ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
19,014
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
238,239
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
1
งานประเพณีสรงน้ำอัฐิธาตุ ครูบาศรี อริยวํโส และหลวงปู่สิงห์ทอง อันฺทวํโส,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญ งานประเพณีสรงน้ำอัฐิธาตุ ครูบาศรี อริยวํโส และหลวงปู่สิงห์ทอง อันฺทวํโส โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะศรัทธาสาธุชนตำบลแม่แรงและจากทั่วสารทิศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และแห่อัฐิธาตุฯ ขึ้นสู่หอสรง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

01 มิถุนายน 2566

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำเดือนมิถุนายน 2566,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง หัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

01 มิถุนายน 2566

ตำบลแม่แรง "ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ",เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางจันทร์เพ็ญ เตโช ผอ.รพ.สต.แม่แรง นายจักรคำ โง่ยเตจา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเบาะ พร้อมเครือข่ายชุมชนฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ" ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จากการขับเคลื่อนโครงการบ้านแสนสุข ต่อยอดสู่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต โมเดลบันได 11 ขั้น สู่ชีวีมีสุข โดยมีนายแพทย์สุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 พฤษภาคม 2566

ส่งมอบแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายพูลชัย ยาวิละ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและส่งมอบแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาและครอบหลังคา ให้กับประชาชนในตำบลแม่แรงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในคืนวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ต่อไป

31 พฤษภาคม 2566

พิธีทำบุญสมโภชสร้างวัดแม่แรง ครบรอบ 326 ปี,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญสมโภชสร้างวัดแม่แรง พ.ศ.2240-2566 รวม 326 ปี ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส ประเพณีสรงน้ำกู่บรรจุอัฐิพระครูวรพรตนิวิฐ ถวายทานศาลาอเนกประสงค์ (อาคารโดม) และซุ้มประตูหมู่บ้านแม่แรง โดยมีพระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะศรัทธาสาธุชนตำบลแม่แรง และจากทั่วสารทิศ ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.39 น. ณ วัดแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
.
ในการนี้ นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้อ่านตราตั้งเจ้าอาวาส พระใบฎีกาถนอม ฉายา ถิรสํวโร วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ. ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
30 พฤษภาคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายสนธิ พิริยาสัยสันติ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีนายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตอบข้อกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล และรายงานเรื่องต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่แรง ให้ที่ประชุมทราบ

29 พฤษภาคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีคณะสงฆ์อำเภอป่าซาง คณะสงฆ์ตำบลแม่แรง กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง ได้ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

28 พฤษภาคม 2566

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน วัด สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ รพ.สต. ฯลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่แรง ขับเคลื่อนการดำเนินการ โดยใช้กลไก 3-5-7-9 คือ 3พันธกิจ 5ส. 7ขั้นตอน 9พื้นที่ โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลัก บวร เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ต่อไป

25 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 พฤษภาคม 2566

ประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมการประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน

25 พฤษภาคม 2566

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชานี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตลอดจนประชาชนตำบลแม่แรง ร่วมให้การต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชานี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566 โดยมีส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ออกให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์แก่ประชาชน อาทิ การตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย บริการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ บริการทำหมันสุนัขและแมว ฯลฯ ตามวัตถุประสงค์หลักของ พอ.สว. คือ เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล หรือท้องถิ่นที่จังหวัดกำหนด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระเมตตาเป็นผู้พระราชทานกำเนิด มูลนิธิ พอ.สว. ขึ้น ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานสืบต่อมาเป็นลำดับ
.
ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอป่าซาง หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้มอบสิ่งของให้กับประชาชน ดังนี้
1. รถจักรยาน จำนวน 5 คน
2. ถุงยังชีพ (ชุดเครื่องเขียน) เพื่อการศึกษา จำนวน 10 ชุด
3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 30 ชุด
4. ถุงยังชีพ จากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จำนวน 30 ชุด
5. ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 30 ชุด
.
ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ม.2, 5, 8 ตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ต่อไป
24 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 (เชิงลึกในพื้นที่) พร้อมรับฟังการนำเสนอและตรวจเอกสารหลักฐานโครงการนวัตกรรม “ค้อ” (COP ชุมชนนักปฏิบัติ),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายสนธิ พิริยาสัยสันติ ประธานสภาเทศบาล นางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง และภาคีเครือข่ายโรงเรียน วัด รพ.สต. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุ สตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน ตำบลแม่แรง ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ ประธานตรวจประเมิน ผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส กรรมการฯ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมิน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 (เชิงลึกในพื้นที่) พร้อมรับฟังการนำเสนอและตรวจเอกสารหลักฐานโครงการนวัตกรรม “ค้อ” (COP ชุมชนนักปฏิบัติ) ที่ส่งเข้าประกวดของเทศบาลตำบลแม่แรง ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของชุมชนในพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองเงือก และหมู่ 8 บ้านป่าเบาะ ต่อไป

21 พฤษภาคม 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง รุ่นที่ 3 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่แรง ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง จำนวน 47 คน แบ่งเป็น นักเรียนชั้น 1 จำนวน 12 คน นักเรียนชั้น 2 จำนวน 22 คน และนักเรียนชั้น 3 จำนวน 13 คน และจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง/บ้านดอนหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยาน

18 พฤษภาคม 2566

ประชุมและจัดเตรียมเอกสารในการเตรียมเข้ารับการประเมิน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมประชุมและจัดเตรียมเอกสารในการเตรียมเข้ารับการประเมิน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 โครงการนวัตกรรม "ค้อ" (COP ชุมชนนักปฏิบัติ) ที่ส่งเข้าประกวดของเทศบาลตำบลแม่แรง ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

16 พฤษภาคม 2566

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งคณะอนุกรรมการ พอ.สว.ได้กำหนดแผนออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยมีนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานการประชุมฯ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

16 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (89 รายการ)