ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
5,850
เดือนที่แล้ว
5,850
ปีนี้
12,690
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
231,915
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
ต้อนรับ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหาร สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดจากทั่วประเทศ ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรม ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหาร สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดจากทั่วประเทศ ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรม ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การปฏิบัติงานทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกสระน้ำอิน-จัน และทำบันไดดิน
กิจกรรมที่ 2 ล้างถังพักน้ำ และปรับปรุงท่อส่งน้ำน้ำพุ
กิจกรรมที่ 3 มัดเชือก ฐานสไปเดอร์แมน และซ่อมแซมชิงช้านั่งสำหรับเด็ก
กิจกรรมที่ 4 ทำเสวียนไม้ไผ่รักษ์โลก
จากนั้น เข้ากราบสักการะหลวงพ่อโตโคตะมะและปลูกพืชผักสวนครัว ณ บ้านป่าเบาะ หมู่ 8 และเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง หมู่ 7 ต่อไป

 
23 มกราคม 2566