ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
5,850
เดือนที่แล้ว
5,850
ปีนี้
12,690
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
231,915
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
1
ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากสำนักงานส่งเสริมการปกตรองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารอบการประเมินรอบสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
31 ตุลาคม 2562

ได้รับเกียรติบัตรได้สนับสนุนเป็นเครื่อข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ  สร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
20 ตุลาคม 2562

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง ได้สนับสนุนเป็นเครือข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง ได้สนับสนุนเป็นเครือข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ จากคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน

20 ตุลาคม 2562

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง ได้สนับสนุนเป็นเครือข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง ได้สนับสนุนเป็นเครือข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ จากคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน

20 ตุลาคม 2562

ประกาศเกียรติคุณ ตำบลแม่แรง เป็นตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ประกาศเกียรติคุณ ตำบลแม่แรง เป็นตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2562 จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาซาง

25 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยกระทรวงวัฒนธรรม,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
28 สิงหาคม 2562

ได้รับเกียรติบัตร ตำบลแม่แรง เป็นตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ดีเด่น ระดับอำเภอป่าซาง ประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการประสานงานสาธารสุขอำเภอป่าซาง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
25 สิงหาคม 2562

รางวัลผลการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
31 กรกฎาคม 2562

มอบเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จังกหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
26 มิถุนายน 2562

ประกาศเกียรตคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ประกาศเกียรตคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน

26 มิถุนายน 2562

นายทวี  ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้รับรางวัล ผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  สาขาการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ประจำปี 2562  โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
24 พฤษภาคม 2562

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขา การบริหารจัดการท้องเที่ยวชุมชน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขา การบริหารจัดการท้องเที่ยวชุมชน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

24 พฤษภาคม 2562

นายทวี  ณ ลำพูน  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
28 พฤศจิกายน 2561

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านสิ่งแวดล้อม จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
25 ตุลาคม 2561

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (22 รายการ)