ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
142
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
361
เดือนที่แล้ว
3,032
ปีนี้
8,871
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
105,232
ไอพี ของคุณ
34.204.202.44


ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

26 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แก่ นายบรรจง ทะใจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันกอดู่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชมรม อสม.บ้านสันกอดู่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยเทศบาลตำบลแม่แรง ทีมวิทยากร ครู ก กลุ่มแม่บ้าน กศน. อสม. ผู้สูงอายุ สภาเด็ก จิตอาสา ฯลฯ ได้จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ กว่า 6,973 ชิ้น ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย
.
ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เป็นหน้ากากทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วย สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายจากละอองไอจามซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 หน้ากากอนามัยชนิดผ้ายังสามารถซักทำความสะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณในการหาซื้อหน้ากาก และลดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งได้อีกด้วย

26 มีนาคม 2563

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําพูน 
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดลําพูน

23 มีนาคม 2563

24 มีนาคม 2563

ผู้ว่าฯ ลำพูน  สั่งปิด  29 สถานที่
???? ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
???? มีผล 24 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. – 14 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

 
24 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
.ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจวัดไข้ และมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการ
.
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

23 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
.
???? ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจวัดไข้ และมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการ
.
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

23 มีนาคม 2563

จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้ที่กลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด ดังนี้
.
1. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
2. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
4. หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
5. หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
 ตลอดจน แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา
.
???? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โทร. 062-0197187 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

23 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จัดประชุมพิจารณา "แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แรง" โดยมีนายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้รับมอบหมายจาก นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ ชี้แจงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มาตรการการป้องกันโรคฯ การหยุดการเรียนการสอน แก่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่จากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก ให้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมปฏิบัติตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยต่อไป

20 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมติ ครม. อย่างเต็มที่ โดยประชาชนที่มาติดต่อราชการ จะต้องผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจวัดไข้ และมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการ ณ จุดรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ต่อไปเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมติ ครม. อย่างเต็มที่ โดยประชาชนที่มาติดต่อราชการ จะต้องผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจวัดไข้ และมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการ ณ จุดรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ต่อไป

19 มีนาคม 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษ เปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” โดยเทศบาลตำบลแม่แรง ได้จัดอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมีทีมวิทยากร ครู ก เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย แก่ประชาชนในตำบลแม่แรง กลุ่มแม่บ้าน กศน. อสม. ผู้สูงอายุ สภาเด็ก จิตอาสา ฯลฯ กว่า 100 คน ให้สามารถนำไปขยายผลการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับครอบครัวและชุมชน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยต่อไป
.
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่า หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เป็นหน้ากากทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วย สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายจากละอองไอจามซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 หน้ากากอนามัยชนิดผ้ายังสามารถซักทำความสะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณในการหาซื้อหน้ากาก และลดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งได้อีกด้วย

19 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
.
นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ได้รับมอบหมายจาก นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นผู้แทนจากเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีฯ ในช่วงเช้าของวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
.
โดยเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้

 
18 มีนาคม 2563

ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลแม่แรง กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก และบริเวณหน้าวัดหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 
13 มีนาคม 2563

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง ในการจัดการประชุมสภากาแฟอำเภอป่าซาง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มและสำนักงานท้องถิ่นอำเภอป่าซาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอป่าซาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในอำเภอป่าซาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ถูกต้องตามข้อระเบียบกฏหมายต่อไป

11 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้หารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอป่าซาง ผอ.รพสต.ในตำบลแม่แรงทั้ง 2 แห่ง ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของตำบลแม่แรง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า
.
???? “ขอเลื่อนการจัดงาน”
.
- บาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม
- แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง
- สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก

ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพี่น้องตำบลแม่แรงและนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

06 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่แรงทุกท่าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมการจัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อร่วมปรึกษาหารือ เรียงลำดับปัญหาความต้องการ คัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ของพี่น้องประชาชนในตำบลแม่แรง เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่แรง ได้นำข้อมูลไปเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อดำเนินการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

01 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (258 รายการ)