ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
177
เดือนที่แล้ว
2,493
ปีนี้
5,092
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
137,846
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง และ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง” โดยเทศบาลตำบลแม่แรง ได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งฯ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
ชมภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง และ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง” โดยเทศบาลตำบลแม่แรง ได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งฯ ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ซึ่งในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นวันแรกของการรับสมัคร มีผู้ให้ความสนใจสมัครรับเลือกตั้งฯ เป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
.
โดยมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง รวมจำนวน 27 ราย ประกอบด้วย
???? ผู้สมัคร นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง 2 ราย
???? ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง (เขต 1) 12 ราย
???? ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง (เขต 2) 13 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 10.55 น.)
.
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่แรง จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป
08 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมซักซ้อมคณะอนุกรรมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลแม่แรง และนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเทพนิมิตร แสนพรหม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตําบลแม่แรง จัดประชุมซักซ้อมคณะอนุกรรมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลแม่แรง และนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการในการรับสมัครแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง และนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่แรง

04 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 39 โดยที่ประชุมมีมติให้ นายศรีพรหม กาสกูล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง นายมงคล มูลชีพ และ นายอัษฎา สิทธิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง

02 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของตำบลแม่แรง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้หารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอป่าซาง ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดงานประจำปีของตำบลแม่แรง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 มกราคม 2564

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลแม่แรง มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านที่อยู่อาศัย พื้นที่บ้านดอนหลวง เป็นจำนวนเงิน 16,100 บาท,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน ของนางสาวพิมพ์ชยา ปาระมี ราษฎรบ้านเลขที่ 122 หมู่ 7 บ้านดอนหลวง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุฯ เป็นจำนวนเงิน 16,100 บาท ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่แรง จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ประสบเหตุฯ เป็นลำดับต่อไป

12 มกราคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

11 มกราคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมหารือข้อราชการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าสวัสดีปีใหม่ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางผ่องพรรณ อุปละกูล ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ รก.ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง และนางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง พร้อมหารือข้อราชการ ขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

08 มกราคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านดอนหลวง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรบ้านเลขที่ 122 หมู่ 7 บ้านดอนหลวง เขตเทศบาลตำบลแม่แรง หลังประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 2 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ในการนี้ เทศบาลตำบลแม่แรง โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จะดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุฯ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

02 มกราคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ชุดใหญ่) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปสถานะทางการเงิน ให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะกรรมการกองทุน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

29 ธันวาคม 2563

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ในการประจำจุดบริการด่านชุมชนตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ในการประจำจุดบริการด่านชุมชนตำบลแม่แรง อาทิ เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟวับวาบ กระเป๋าชุดปฐมพยาบาล ให้กับเทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับมอบ ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

29 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จ.สุโขทัย เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จ.สุโขทัย กว่า 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการการทำงานร่วมกัน พร้อมนำแนวทางการพัฒนากลับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนต่อไป

25 ธันวาคม 2563

สำนักงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล จากเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดลำพูน กว่า 40 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการและกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน และหารือการปฏิบัติราชการในเรื่องอื่น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน

24 ธันวาคม 2563

โครงการเวทีประชาคม บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 และบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ลงพื้นที่พบปะประชาชนในโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรึกษาหารือ เรียงลำดับปัญหาความต้องการ คัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ของพี่น้องประชาชนบ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 และบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9 เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่แรง นำข้อมูลไปเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อพัฒนาตำบลแม่แรงให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

18 ธันวาคม 2563

โครงการเวทีประชาคม บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 และบ้านดอนตอง หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ลงพื้นที่พบปะประชาชนในโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรึกษาหารือ เรียงลำดับปัญหาความต้องการ คัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ของพี่น้องประชาชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 และบ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่แรง นำข้อมูลไปเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อพัฒนาตำบลแม่แรงให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

17 ธันวาคม 2563

โครงการเวทีประชาคม บ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 และบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ลงพื้นที่พบปะประชาชนในโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรึกษาหารือ เรียงลำดับปัญหาความต้องการ คัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ของพี่น้องประชาชนบ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 และบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่แรง นำข้อมูลไปเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อพัฒนาตำบลแม่แรงให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

16 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (379 รายการ)