ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,705
เดือนที่แล้ว
2,568
ปีนี้
1,705
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
98,066
ไอพี ของคุณ
3.233.219.101


เทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) คลื่นวิทยุ FM 95 MHz. ลูกทุ่งมหานคร นำโดยหลิว อาจารียา คณะ นักจัดรายการ สถานีวิทยุ และแฟนคลับ มาดูงานการบริหารจัดการขยะบ้านป่าบุก

19 มกราคม 2563

ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ หมู่บ้านหัตถกรรม ตลาดบ้านดอนหลวง เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรม ตลาดบ้านดอนหลวง พร้อมเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ จากแหล่งผลิตรายใหญ่ในตำบลแม่แรง ก่อนร่วมกันหารือข้อราชการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลแม่แรงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลแม่แรง ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

17 มกราคม 2563

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ประชาชนจิตอาสาตำบลแม่แรง กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานหลวงพ่อโตโคตะมะ วัดกอม่วง เทศบาลตำบลแม่แรง

15 มกราคม 2563

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมหลักสูตร กำนันผู้ใหญ่บ้าน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กว่า 100 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ชุมชนป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป โดยมี นางจิรภรณ์ เสวกะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ วัดป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง

14 มกราคม 2563

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าเยี่ยมคารวะ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง นางสาววราปรียา ปรามาลย์ ปลัดอาวุโสอำเภอป่าซาง และ พ.ต.อ.วิชา กันทาสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าซาง เพื่อหารือข้อราชการ ขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

13 มกราคม 2563

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และเด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลแม่แรง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในงานวันเด็กแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสมเพื่อจะได้ปฎิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ให้สมกับการเป็นอนาคตของชาติที่ต้องได้รับการดูแลในทุกด้าน

11 มกราคม 2563

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม และพิธีสืบชะตา ในงานปฏิบัติธรรม ธุดงควัตร เข้ารุกขมูลกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นางสาววราปรียา ปรามาลย์ ปลัดอาวุโส อ.ป่าซาง เป็นประธานในพิธี นำคณะศรัทธาสาธุชนตำบลแม่แรง ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ พุทธสถานอุโบสถ วัดดอนตอง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

10 มกราคม 2563

25 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลแม่แรงจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลแม่แรงเกิดความสามัคคี และรณรงค์ให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

25 ธันวาคม 2562

นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหารนำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้แก่นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงพร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 และในวันที่2 ม.ค. 63 พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้แก่นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลฯ และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลฯ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

25 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้บริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมกับมอบถุงยังชีพ ,โครงการมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ในจังหวัดลำพูน โดยกาชาดจังหวัดลำพูน และมอบผ้าห่มแก่ประชาชนในพื้นที่ ของสำนักงานป้องกันฯจังหวัดลำพูน โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

20 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

13 ธันวาคม 2562

12 ธันวาคม 2562

เวลา 09.30 น. นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง

29 พฤศจิกายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรการบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น(ผ้าฝ้ายทอมือ) ให้กับคณะศึกษาดูงานจากโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่อาคันตุกะสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference (ยุวเกษตรกรจากต่างประเทศ และประเทศไทย) ณ หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง

 
28 พฤศจิกายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (232 รายการ)