ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
3,829
ปีนี้
27,797
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
198,850
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251
1
กิจกรรม "ไทยอง ถิ่นน่าเยือน เฮือนน่าอยู่" และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่แรงจัดประชุมคณะทำงาน ประธานชุมชน(ค้อ) ในกิจกรรม "ไทยอง ถิ่นน่าเยือน เฮือนน่าอยู่" และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรมชุมชน และการบริหารจัดการชุมชน(ค้อ) มุ่งผลให้แต่ละชุมชนมีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ ก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งความสุขต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

01 สิงหาคม 2565

ขอต้อนรับพนักงานใหม่ สู่ครอบครัวเทศบาลตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมให้การต้อนรับ นายสำฤทธิ์ ขัดเรือน รองนายก อบต.ท่าตุ้ม พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาส่ง “นางสาวณัฐธันยา จันดาปราบ” ในโอกาสโอนย้ายเข้ารับตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ชำนาญการ โดยโอนย้ายมาจาก อบต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 สิงหาคม 2565

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงค์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับอำเภอป่าซาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดหนองเงือก หมู่ที่5 ต.แม่แรง

28 กรกฎาคม 2565

โครงการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคให้สะอาดปลอดภัยกับผู้บริโภค ป้องกันการปนเปื้อนของน้ำในระหว่างการผลิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีนางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก น.ส.ปนัดดา ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ น.ส.พัฒนา สมาธิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

27 กรกฎาคม 2565

โครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
เทศบาลตำบลแม่แรง จัดโครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง ประชาชนในพื้นที่ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงการสร้างความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่นและการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โดยมีนางสาวนิศรา รัฐผไท รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานท้องถิ่น จ.ลำพูน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง
26 กรกฎาคม 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดสรรงบประประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และตัวอย่างโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้ารสาธารณสุขฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

25 กรกฎาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นขึ้น เพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2570)(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) , ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ตามความเร่งด่วนของสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่จะนำโครงการไปใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ22 และข้อ22/1 โดยมีนายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

25 กรกฎาคม 2565

พิธีวางศิลาฤกษ์หอสรงน้ำอัฐิธาตุครูบาศรี อริยวํโส และ หลวงปู่สิงห์ทอง อินฺทวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์หอสรงน้ำอัฐิธาตุครูบาศรี อริยวํโส และ หลวงปู่สิงห์ทอง อินฺทวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

25 กรกฎาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

21 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ฉบับที่12),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลฯ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ฉบับที่12) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ.2565) ตามความเร่งด่วนของสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมเล็ก(ชั้น 2)เทศบาลตำบลแม่แรง

20 กรกฎาคม 2565

การตรวจประเมินออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบตัดสิน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง และเครือข่ายชุมชน 9 เครือข่าย ร่วมรับการตรวจประเมินออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบตัดสิน พร้อมนำเสนอข้อมูลถึงโครงการนวัตกรรม สืบฮีต สานฮอย ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยองในตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

19 กรกฎาคม 2565

 เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมลงนามในบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมการประชุมชี้แจง และลงนามในบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างจังหวัดลำพูน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน เป็นสักขีพยาน ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

18 กรกฎาคม 2565

,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชนตำบลแม่แรง ร่วมประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองเงือก

13 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่แรง ประกอบพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2665 เทศบาลตำบลแม่แรง โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 แด่วัดในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แรง จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดป่าเหียง หมู่ 1, วัดแม่แรง หมู่ 2, วัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ 3, วัดดอนตอง หมู่ 4, วัดหนองเงือก หมู่ 5, วัดดอนหลวง หมู่ 7, วัดกอม่วง หมู่ 8, วัดดอนน้อย หมู่ 9, วัดป่าบุก หมู่ 10 และ วัดป่าแดด หมู่ 11 ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวตำบลแม่แรง สืบไป

12 กรกฎาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 39  (581 รายการ)