ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
720
เดือนที่แล้ว
2,429
ปีนี้
42,235
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
81,605
ไอพี ของคุณ
54.157.61.68


17 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะบ้านป่าบุก โดยมีนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ให้การต้อนรับคณะ

17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล ,นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา และคณะกรรมการหมู่บ้านหนองเงือก ได้ร่วมประชุมสรุปการจัดงานสืบสานตำนานฝ้ายงาม ครั้งที่ 13 เพื่อหาข้อสรุปปัญหาต่างๆ ในการจัดงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก, การประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้าและการทำขนมไทย โดยทีมวิทยากรที่มาฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ

 
16 พฤษภาคม 2562

เมื่อเวลา 09.00น. เทศบาลตำบลแม่แรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง โดยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำความสะอาดบริเวณวัด

16 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ส่งมอบวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาท่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในหมู่บ้านกองงาม หมู่ที่1 และหมู่บ้านใกล้เคียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ 8 พ.ค. 62

15 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์กศน.อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอบต.หนองหมู จังหวัดสระบุรี ได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก โดยมีนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 
15 พฤษภาคม 2562

15 พฤษภาคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ร่วมกับอำเภอป่าซาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการต่างๆ โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดกอม่วง หมู่ที่ 8

15 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมสรุปการจัดงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่17 เพื่อหาข้อสรุปปัญหาต่างๆ ในการจัดงานที่ผ่านมา โดยมีปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนหลวง และคณะกรรมการหมู่บ้านดอนหลวง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ 15 พ.ค. 62

15 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง จัดทำจุดถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บริเวณหลังบ้านพักนายอำเภอป่าซาง วันที่ 15 พ.ค. 62

15 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรงดำเนินจัดทำโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies Free Zone) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปยอดจำนวนสัตว์เลี้ยงที่มารับบริการ ในรอบแรก ได้แก่ สุนัขและแมว รวมจำนวนทั้งหมด 573 ตัว 
สำหรับการรับบริการในรอบที่ 2 ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมและตรวจเช็ควัคซีน ถ้ามีข่าวสารการออกเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า รอบที่ 2 จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป

15 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง วันที่ 6 พ.ค. 62

07 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง จัดการประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน ตำบลแม่แรง เรื่องการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อเวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

26 มีนาคม 2562

วันที่ 22 มี.ค. 62 นายทวี ณ ลำพูน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งที่2/2562 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

22 มีนาคม 2562

นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย "เลือกตั้ง ส.ส.ลำพูน" (Big Day) ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง วันที่ 21 มี.ค. 62

21 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมแสดงความยินดี ...ท่านนายกทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

20 มีนาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (99 รายการ)