ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,599
เดือนที่แล้ว
2,965
ปีนี้
33,702
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
130,063
ไอพี ของคุณ
35.153.39.7


ร่วมบันทึกเทปสกรุ๊ปข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS North,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมบันทึกเทปสกรุ๊ปข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภันฑ์สินค้าของดีตำบลแม่แรง รวมถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าผ้าฝ้ายทอมือ บ้านดอนหลวง แหล่งผลิตผ้ามัดย้อม บ้านต้นผึ้ง ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS North

26 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย จ.เลย,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย จ.เลย (รางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบล ประเภทโดดเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการการทำงานร่วมกัน พร้อมนำแนวทางการพัฒนากลับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนในตำบลแม่แรงต่อไป

25 พฤศจิกายน 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มผูสูงอายุ อบต.บึงบัว จังหวัดพิจิตร,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มผูสูงอายุ อบต.บึงบัว จังหวัดพิจิตร ในหัวข้อการศึกษาดูงาน "การบริหารงานของกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ" โดยมี นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหลวง

25 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเทศบาล,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ ร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเทศบาล โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต/นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน

24 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ “โครงการสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ เงินออมวันละบาท” ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ จ.เลย .,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสวัสดิการชุมชน โครงการสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ (เงินออมวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ) ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย (รางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบล ประเภทโดดเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการการทำงานร่วมกัน พร้อมนำแนวทางการพัฒนากลับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนในตำบลแม่แรงต่อไป

24 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก พร้อมได้กำชับผู้รับเหมา ให้ดำเนินการสร้างผนังกันดิน ทางเดินรอบสระน้ำ จุดพักผ่อน และปรับปรุงระบบแสงสว่างและป้ายสถานที่ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลแม่แรงต่อไป

17 พฤศจิกายน 2563

 เทศบาลตำบลแม่แรง จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามโครงการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมตรวจการทดสอบและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง

16 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

13 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมเวทีเสวนาสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมเวทีเสวนาสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 “เพราะรายได้เทศบาลลดจึงกระทบคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่? ผลจาก พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” พร้อมชี้แจงถึงปัญหา ความสำคัญ ผลกระทบจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และร่วมรับฟังข้อมูลเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 และหลักการเพิ่มรายได้และการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น โดยมีผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมศาลาสหกิจ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

12 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง ในการจากไปของ อ.มงคล อนุชิตอาภากุล บิดาของ น.ส.ทิพย์วัลย์ อนุชิตอาภากุล เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดกอม่วง นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นำพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง ในการจากไปของ อ.มงคล อนุชิตอาภากุล (สิริอายุ 65 ปี) บิดาของ น.ส.ทิพย์วัลย์ อนุชิตอาภากุล เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดกอม่วง และมีกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ สุสานบ้านกองงาม 

10 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรงและประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรงและประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม ผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 6) ร่วมกัน

09 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง จัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดการเรียนการสอน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนพี่น้องประชาชนบ้านแม่แรง ร่วมประกอบพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โรงอาหารหลังใหม่ และกำแพงรั้วโดยรอบ โดยได้กราบอาราธนา ท่านพระเดชพระคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นประธานพิธีสงฆ์ นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.39 น. ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง เทศบาลตำบลแม่แรง

06 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลแม่แรง ส่งมอบ “เลื่อยยนต์” ให้กับเทศบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน กว่า 40 แห่ง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสถานการณ์ต่าง ๆ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ส่งมอบ “เลื่อยยนต์” ยี่ห้อ Stronger รุ่น ST-5800 เครื่องยนต์เบนซินแรงม้า 6.5 HP ขนาดเครื่องยนต์ 4,800 วัตต์ (โดยได้รับการสนับสนุนจากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ) ให้กับเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดลำพูน กว่า 40 แห่ง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที

05 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และรองผู้ว่าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ .,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ฮัดเดิ้ล อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมหารือข้อราชการ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนปัจจุบัน

05 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล จากเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดลำพูน กว่า 40 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการและกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน และหารือการปฏิบัติราชการในเรื่องอื่น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ฮัดเดิ้ล อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

05 พฤศจิกายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (354 รายการ)