ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
371
เมื่อวานนี้
404
เดือนนี้
5,948
เดือนที่แล้ว
759
ปีนี้
6,708
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
6,709
ไอพี ของคุณ
54.166.141.69


6 กันยายน 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายเจษฎาภรณ์ เมฆโปธิ เลขานุการนายกฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10

06 กันยายน 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน โดยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลป่าซาง เข้ามาให้ความรู้และตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

06 กันยายน 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายเจษฎาภรณ์ เมฆโปธิ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ ของชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

06 กันยายน 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ "กาดนัดหน้าเสาธง" อำเภอป่าซาง ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอป่าซาง วันที่ 3 กันยายน 2561

กิจกรรมกาดนัดหน้าเสาธงจะมีจึ้นทุกๆวันจันทร์แรกของเดือน
สามารถเลือกซื้อสินค้าโอทอป สวยงามคุณภาพดีได้เลยค่ะ

06 กันยายน 2561

      เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฎิบัติการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านบ่อคาว วัดเกาะกลาง ต.บ้านเรือน และบ้านพระบาท วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนท่องเที่ยวได้ฝึกปฎิบัติเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว และได้เผยแพร่วัฒธรรม ภมูิปัญญา เสน่ห์ของชุมชน จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30-31สิงหาคม 2561

06 กันยายน 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เดินทางมาเยี่ยมชมการแข่งขันฟุตบอล ของสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561 คู่ระหว่างสุโขทัยเอฟซีและโปลิสเทโร พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานสโมสรสุโขทัยเอฟซี ณ สนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียม จ.สุโขทัย

05 กันยายน 2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในการจัดเตรียมรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง และซักซ้อมการปฏิบัติราชการใน 2 เรื่อง คือ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2 (เมษายน 2561-ตุลาคม 2561)
2. การขับเคลื่อการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่แรง

04 กันยายน 2561

     ตามที่เทศบาลตำบลแม่แรงได้เข้าร่วมประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รางวัลธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 และมีการตรวจประเมินรอบเอกสาร รอบสถาบันการศึกษา และเข้ารอบสุดท้าย รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น
บัดนี้ได้มีการประกาศผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

     เทศบาลตำบลแม่แรงได้รับรางวัลชมเชย ในกลุ่มของเทศบาลตำบล ประเภทโดดเด่น(คือเคยส่งประกวดและได้รางวัลมาแล้วไม่เกิน 5 ปี) ได้รับเงินรางวัล 2,500,000 บาท
จากการบริหารและการทำงานร่วมกันในทุกฝ่ายและได้เลือกส่งโครงการนวัตกรรม การจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรม(ไทยอง)อย่างยั่งยืน
ในนามของ เทศบาลตำบลแม่แรงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกคน ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลตลอดมาและยังคงร่วมมือกันเดินหน้าพัฒนาตำบลแม่แรงร่วมกันต่อไป... และที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการในวันที่ 7 สิงหาคม ด้วยครับ

02 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกับตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวตำบลแม่แรง ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561

02 กันยายน 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่แรงให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือในการเข้าศึกษาดูงาน การทำผ้ามัดย้อม ณ โรงย้อมผ้าบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ในการนี้ น้องๆนักศึกษา ได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง วันที่ 31 สิงหาคม 2561

31 สิงหาคม 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานการจัดโครงการให้ความรู้ผู้ปกครอง เฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก และโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเงือก สนับสนุนโครงการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรง วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561

29 สิงหาคม 2561

นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง

23 สิงหาคม 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาล และตัวแทนชาวบ้านหนองเงือก ร่วมบันทึกเทปรายการ "คาราวานสำราญใจ เที่ยวไปในชุมชน" พูดคุยและสัมภาษณ์ หัวข้อ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมีพิธีกร คุณศักดิ์สิทธิ์ แท่นทอง ณ ห้องถ่ายทำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองเงือก รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลแม่แรง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD(33)

23 สิงหาคม 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายเจษฎาภรณ์ เมฆโปธิ เลขานุการนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ได้มาศึกษาการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก

23 สิงหาคม 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่แรง ร่วมกับ Care Giver (CG ) รพ.สต.บ้านดอนหลวง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่แรง ได้ออกเยี่ยมผู้พิการในพื้นที่รับผิดชอบ และดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต จิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรง

22 สิงหาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)