ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
3,778
ปีนี้
20,370
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
153,124
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118
 เตรียมความพร้อมสถานที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) การแยกกักตัวในชุมชน ตำบลแม่แรง .,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) การแยกกักตัวในชุมชน ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ตามนโยบายของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน

29 กรกฎาคม 2564

ประชุมการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลแม่แรง (องค์กรสาธารณประโยชน์),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลแม่แรง (องค์กรสาธารณประโยชน์) เพื่อติดตามข้อมูลผู้พิการในตำบลแม่แรง การสำรวจผู้พิการที่มีความประสงค์ฉีดวันซีนโควิด-19 ตลอดจนเพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการอย่างเหมาะสม พิจารณาการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

29 กรกฎาคม 2564

กองทุนบุญผู้สูงอายุตำบลแม่แรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายทา เทพวงศ์ อายุ 95 ปี,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง โดยนายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ กองทุนบุญผู้สูงอายุตำบลแม่แรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายทา เทพวงศ์ อายุ 95 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 47/2 หมู่ 8 ตำบลแม่แรง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ฯ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผ่านกิจกรรมฮอมบุญ คนละ 1 บาท เป็นเงินกว่า 4,105 บาท เพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

27 กรกฎาคม 2564

ประชุมชี้แจงโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัยภาคเหนือ ปี 2564-2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายพูลชัย ยาวิละ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัยภาคเหนือ ปี 2564-2565 โดยมีนางสาวกชกร ชิณะวงศ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น นำเสนอแผนงานในการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยทางถนนตำบลแม่แรง เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมต่อไป

27 กรกฎาคม 2564

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคตำบลแม่แรง (ศปก.ต.แม่แรง) เพื่อร่วมพิจารณาจัดหาสถานที่กักตัว Community Quarantine ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคตำบลแม่แรง โดยนายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคตำบลแม่แรง (ศปก.ต.แม่แรง) เพื่อร่วมพิจารณาจัดหาสถานที่กักตัว Community Quarantine ในพื้นที่ตำบลแม่แรงอย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ตามนโยบายของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

27 กรกฎาคม 2564

พิธีอันเชิญยอดฉัตรขึ้นสู่ยอดมณฑปหลวงพ่อทันใจ โดยมีพระครูพิลาศธรรมวินิต เจ้าอาวาสวัดป่าเหียง(กองงาม),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายพูลชัย ยาวิละ รองนยกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมพิธีอันเชิญยอดฉัตรขึ้นสู่ยอดมณฑปหลวงพ่อทันใจ โดยมีพระครูพิลาศธรรมวินิต เจ้าอาวาสวัดป่าเหียง(กองงาม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นผู้อันเชิญยอดฉัตรมณฑปหลวงพ่อทันใจ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ วัดป่าเหียง(กองงาม)

23 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ไปทำกิจกรรมถวายเทียนตามวัดต่างๆในตำบล เพื่อลดความแออัดในการร่วมกิจกรรม

23 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยนายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายณรงค์ สิทธิสอน ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุง น้ำมันพืช ฯลฯ ให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นในการดำรงชีพ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในตำบลแม่แรง
????หากท่าน หรือญาติที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
????ขอความร่วมมือให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในเขตรับผิดชอบแต่ละท้องที่ด้วย เพื่อเข้าสู่มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูงครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 กรกฎาคม 2564

 มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยนายพูลชัย ยาวิละ นายสุรพล ปั้นจาด รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายถนัด กาสุยะ เลขานุการนายกฯ นายสนธิ พิริยาสัยสันติ ประธานสภาเทศบาล นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส น้ำมันพืช ฯลฯ ให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน จำนวน 11 ราย เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นในการดำรงชีพ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในตำบลแม่แรงต่อไป

19 กรกฎาคม 2564

 เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรงและประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล เพื่อพิจารณา เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรงและประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ???? และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5) ตามความเร่งด่วนของสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยจะนำไปใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

16 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีr ให้กับผู้ที่กักตัว 14 วันพ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยนายพูลชัย ยาวิละ นายสุรพล ปั้นจาด รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุง น้ำมันพืช ฯลฯ ให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นในการดำรงชีพ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในตำบลแม่แรงต่อไป

16 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน และร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ

16 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แรง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) นำโดย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ หัวหน้าทีมประเมิน พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2564 พร้อมตรวจสอบเอกสารผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง
.
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน ซึ่งในปี 2563 เทศบาลตำบลแม่แรง มีผลการประเมินอยู่ที่ 85.14 คะแนน
15 กรกฎาคม 2564

เข้ามอบอาหารกลางวัน จำนวน 60 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้ามอบอาหารกลางวัน จำนวน 60 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรง ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลป่าซาง โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน

14 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่แรง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ฉบับที่8),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เวลา 09.30 น. งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่แรง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ฉบับที่8) ตามความเร่งด่วนของสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่จะนำโครงการไปใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ22 โดยมี นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

12 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 30  (440 รายการ)