ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
1,799
เดือนที่แล้ว
2,723
ปีนี้
27,157
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
123,518
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47


การประชุมระดมความคิดเห็นปรชาชน ครั้งที่1 "โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง และกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่แรง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นปรชาชน ครั้งที่1 "โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกิดการมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าซางร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อที่จะใช้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ต่อไป


 
26 สิงหาคม 2563