ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,688
เดือนที่แล้ว
2,723
ปีนี้
27,046
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
123,407
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47


เทศบาลตำบลแม่แรง จัดโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฯ ในพื้นที่

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษ เปิดการอบรม “โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563” โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการโรงอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างปลอดภัย เข้าใจหลักเกณฑ์การตรวจสถานประกอบการทางกายภาพและชีวภาพ มีการรับรองร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย Food Safety รวมถึง เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย


 
27 สิงหาคม 2563