ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,387
เดือนที่แล้ว
2,383
ปีนี้
1,387
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
134,141
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34


เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ชุดใหญ่) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปสถานะทางการเงิน ให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะกรรมการกองทุน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง


 
29 ธันวาคม 2563