ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,387
เดือนที่แล้ว
2,383
ปีนี้
1,387
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
134,141
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34


เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมหารือข้อราชการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าสวัสดีปีใหม่ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางผ่องพรรณ อุปละกูล ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ รก.ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง และนางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง พร้อมหารือข้อราชการ ขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564


 
08 มกราคม 2564