ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
1,436
เดือนที่แล้ว
2,929
ปีนี้
9,280
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
142,034
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เทศบาลตำบลแม่แรง เขตเลือกตั้งที่ 2

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เทศบาลตำบลแม่แรง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยที่ 1 – 7 โดยมีนายศรีพรหม กาสกูล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ นายเทพนิมิตร แสนพรหม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 9 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน รวมทั้งหมด 84 คน (7หน่วย) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป


 
24 มีนาคม 2564