ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
3,778
ปีนี้
20,370
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
153,124
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลแม่แรง มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านที่อยู่อาศัย พื้นที่บ้านดอนหลวง เป็นจำนวนเงิน 16,100 บาท

ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน ของนางสาวพิมพ์ชยา ปาระมี ราษฎรบ้านเลขที่ 122 หมู่ 7 บ้านดอนหลวง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุฯ เป็นจำนวนเงิน 16,100 บาท ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่แรง จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ประสบเหตุฯ เป็นลำดับต่อไป


 
12 มกราคม 2564