ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
3,778
ปีนี้
20,370
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
153,124
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118
เทศบาลตำบลแม่แรง จัดโครงการถนนปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ปี พ.ศ. 2564 นำร่อง 5 หมู่บ้าน สวมหมวกนิรภัยในชุมชน 100%

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง นายพูลชัย ยาวิละ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิด “โครงการถนนปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ปี พ.ศ. 2564” ซึ่งมีนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานฯ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรป่าซาง และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน การสร้างความปลอดภัยในชุมชนพื้นที่ต้นแบบ การสร้างนวัตกรรมด้านการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในการนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตามโครงการถนนปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1, 2, 3, 5, 10 (หมู่บ้านนำร่อง) ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต่อไป


 
30 มิถุนายน 2564