ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
3,829
ปีนี้
27,797
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
198,850
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251
"โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อนุมัติให้กรมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อละภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง คนละ 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน
โดยผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ทั้ง 2 แห่ง มีความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 44 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่แรง

 
15 พฤศจิกายน 2564