ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,251
เดือนที่แล้ว
3,822
ปีนี้
2,251
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
173,304
ไอพี ของคุณ
54.225.48.56
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

นายถนัด กาสุยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ในหัวข้อการศึกษาดูงานการจัดการขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อให้เกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูนที่วางไว้ ณ ชุมชนบ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง


 
17 พฤศจิกายน 2564