ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
3,336
เดือนที่แล้ว
4,156
ปีนี้
34,441
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
205,494
ไอพี ของคุณ
44.210.237.158
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แกนนำ (ค้อ) 43 ชุมชน 11 หมู่บ้าน ในตำบลแม่แรง ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะตำบลแม่แรง

นายสุรพล ปั้นจาด รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แกนนำ (ค้อ) 43 ชุมชน 11 หมู่บ้าน ในตำบลแม่แรง ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่แรง มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ผ่านการอบรมให้ความรู้หัวข้อ การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน และการจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์โรคติดต่อในชุมชน วิทยากรโดย น.ส.ขวัญฤทัย รัตนพรหม และหัวข้อ แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสุขอนามัยในชุมชน วิทยากรโดย นางอารีวรรณ บุญสูง ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง


 
02 กันยายน 2565