ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
759
เดือนที่แล้ว
1,137
ปีนี้
43,411
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
82,781
ไอพี ของคุณ
3.90.108.129


นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้รับรางวัลผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขาการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน รางวัลไทย ประจำปี 2562 จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2562

นที่ 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง โดยกองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม.หมู่ที่ 2 ได้ออกพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และใส่ทรายทีมีฟอส (ทรายอะเบท) เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านแม่แรง หมู่ที่ 2

23 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ โครงการ"การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 62 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

23 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ(วาตภัย) เพื่อรับแจ้งความเสียหายจากเหตุวาตภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่แรง

22 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ที่ได้นำกำลังพลบัญชาการกองทัพไทย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแม่แรง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่แรง โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ

22 พฤษภาคม 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง โดยกองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม.หมู่ที่ 1 ได้ออกพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และใส่ทรายทีมีฟอส (ทรายอะเบท) เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านกองงาม หมู่ที่ 1

21 พฤษภาคม 2562

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) วันแรกสำหรับการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ในการลงปฎิบัติงานออกสำรวจเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ บริเวณที่ดินในพื้นที่ตำบลแม่แรง โดยได้กำหนดลงพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะทำการสำรวจเสร็จสิ้น ขอเน้นยำ้! เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างสวมรอย พนักงานที่ออกสำรวจจะมีบัตรประจำตัวแสดงตนให้ทราบและไม่มีการเรียกร้องเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น ขอให้ประชาชนเจ้าของโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ โฉนดที่ดินหรือสำเนาโฉนดที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่แรงทุกแปลง พร้อมทั้งทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบต่อไป

21 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการ 14 จังหวัดภาคใต้ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ ณ หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง

 
21 พฤษภาคม 2562

17 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะบ้านป่าบุก โดยมีนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ให้การต้อนรับคณะ

17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล ,นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา และคณะกรรมการหมู่บ้านหนองเงือก ได้ร่วมประชุมสรุปการจัดงานสืบสานตำนานฝ้ายงาม ครั้งที่ 13 เพื่อหาข้อสรุปปัญหาต่างๆ ในการจัดงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก, การประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้าและการทำขนมไทย โดยทีมวิทยากรที่มาฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ

 
16 พฤษภาคม 2562

เมื่อเวลา 09.00น. เทศบาลตำบลแม่แรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง โดยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำความสะอาดบริเวณวัด

16 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ส่งมอบวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาท่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในหมู่บ้านกองงาม หมู่ที่1 และหมู่บ้านใกล้เคียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ 8 พ.ค. 62

15 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์กศน.อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอบต.หนองหมู จังหวัดสระบุรี ได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก โดยมีนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 
15 พฤษภาคม 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 9  (123 รายการ)