ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,121
เดือนที่แล้ว
1,992
ปีนี้
48,800
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
88,170
ไอพี ของคุณ
34.231.247.139


นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประจำปี 2562 ประเภทโดดเด่น พร้อมด้วย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมตอบข้อซักถาม จากท่านคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

30 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง

28 กรกฎาคม 2562

ช่วงกลางคืน เวลา 19.00 น. นำโดยนายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่แรง ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง

28 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร เทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อาราธนานิมนต์ พระอธิการวีรยุทธ ยุทธวีโร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก เป็นพระวิทยากร รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "หลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการให้บริการประชาชน" รวมถึง "หลักธรรมในการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร" และ"ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ เจริญภาวนา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลแม่แรง ได้เข้าร่วมโครงการ ณ วัดหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

23 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบแรก) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

22 กรกฎาคม 2562

15 กรกฎาคม 2562

11 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล ,นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าบุก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัมนา "success of waste separation-chage for good:ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ" ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

11 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แรง รุ่นที่3 จัดกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา โดยได้อาราธนานิมนต์ ท่านพระครูวิมลสุตราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดดอนน้อย มาเป็นพระวิทยากร ในหัวข้อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีความสุข และการฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิเจริญภาวนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

11 กรกฎาคม 2562

9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม "รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก หูหิ้วทุกวันพุธ (GREEN DAY) และงดใช้หลอดพลาสติก" ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

09 กรกฎาคม 2562

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฏหมายเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

09 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้การต้อนรับคณะประเมินภายนอก จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจประเมินโครงการติดตามการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม หมู่บ้านเป้าหมายเกี่ยวกับการใช้ถังขยะเปียก ได้แก่ หมู่บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง

08 กรกฎาคม 2562

4 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่แรงให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี 2562 โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.)ด้านการบริหารจัดการ 2.)ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3.)ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4.)ด้านการบริการสาธารณะ 5.)ด้านธรรมาภิบาล

04 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการบูรณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรธรรมาภิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรธรรมาภิบาล ในการสร้างความคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดและพัฒนาตนเอง จัดโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

03 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญ งานประเพณีสรงน้ำพระแก้วมรกต , พระธาตุเจดีย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองเงือก ณ วัดหนองเงือก

01 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ในการฝึกอบรมได้เชิญนายโกสินทร์ นิยะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ เฮือนดาหลา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

29 มิถุนายน 2562

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 12  (177 รายการ)