ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
759
เดือนที่แล้ว
1,137
ปีนี้
43,411
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
82,781
ไอพี ของคุณ
3.90.108.129


15 พฤษภาคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ร่วมกับอำเภอป่าซาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการต่างๆ โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดกอม่วง หมู่ที่ 8

15 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมสรุปการจัดงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่17 เพื่อหาข้อสรุปปัญหาต่างๆ ในการจัดงานที่ผ่านมา โดยมีปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนหลวง และคณะกรรมการหมู่บ้านดอนหลวง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ 15 พ.ค. 62

15 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง จัดทำจุดถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บริเวณหลังบ้านพักนายอำเภอป่าซาง วันที่ 15 พ.ค. 62

15 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรงดำเนินจัดทำโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies Free Zone) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปยอดจำนวนสัตว์เลี้ยงที่มารับบริการ ในรอบแรก ได้แก่ สุนัขและแมว รวมจำนวนทั้งหมด 573 ตัว 
สำหรับการรับบริการในรอบที่ 2 ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมและตรวจเช็ควัคซีน ถ้ามีข่าวสารการออกเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า รอบที่ 2 จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป

15 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง วันที่ 6 พ.ค. 62

07 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง จัดการประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน ตำบลแม่แรง เรื่องการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อเวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

26 มีนาคม 2562

วันที่ 22 มี.ค. 62 นายทวี ณ ลำพูน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งที่2/2562 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

22 มีนาคม 2562

นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย "เลือกตั้ง ส.ส.ลำพูน" (Big Day) ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง วันที่ 21 มี.ค. 62

21 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมแสดงความยินดี ...ท่านนายกทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

20 มีนาคม 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เทศบาลแม่แรง ร่วมกับหมู่บ้านหนองเงือก บ้านดอนหลวง และบ้านกองงาม จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าของดีตำบลแม่แรงประจำปีที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนนี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานหน้าวัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

20 มีนาคม 2562

18 มีนาคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระที่ตนมีต่อประชาชน ต่อสังคมประเทศชาติ รวมทั้งให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว อันเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นในจนถึงปัจจุบัน

20 มีนาคม 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอปท. ณ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดลำพูน

05 มีนาคม 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานฯ ลงพื้นที่ตำบลแม่แรง ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียก และตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ,ตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน ของวัดก่อม่วง บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 , และการตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน ของบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในตำบลแม่แรงให้การต้อนรับ

05 มีนาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ที่นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลศรีดงเย็น เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมการทำผ้ามัดย้อม และการทอผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มพูลความรู้ ณ เทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ 27 ก.พ. 62

05 มีนาคม 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร ,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในโอกาสเดินทางมาส่งผอ.กองช่าง นางสาวรวีนันท์ ป๋าป่าสัก ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลแม่แรง

05 มีนาคม 2562

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 9  (123 รายการ)