ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
759
เดือนที่แล้ว
1,137
ปีนี้
43,411
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
82,781
ไอพี ของคุณ
3.90.108.129


วันที่9กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับท่าน ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและติดตามงานโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) บ้านหนองเงือก-ดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยได้ร่วมเป็นสัขขีพยานร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนสถานประกอบการภาคเอกชน และสถานประกอบอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนรถจักรยาน เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหนองเงือกและบ้านดอนหลวง

11 กุมภาพันธ์ 2562

11 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดย นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในการช่วยกันทำความสะอาด บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ช่วยกันเก็บขยะ ตัดและตกแต่งกิ่งไม้ข้างรั้วสำนักงาน และช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น ลดการฟุ้งกระจายปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดมลภาวะทางอากาศ ตามนโยบายของจังหวัดลำพูน

11 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่10 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีเคลื่อนศพพระครูสีหสุวรรณวงศ์ (หลวงปู่ครูบาสิงห์ทอง อินฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก สู่เมรุชั่วคราว ณ บริเวณหน้าวัดป่าบุก ทั้งนี้มีกำหนดการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 10-16 ก.พ. 62 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 17 ก.พ. 62

10 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่แรงจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง และประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล โดยมี นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานการประชุม พร้อมการพิจารณากรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

04 กุมภาพันธ์ 2562

01 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการฯพร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ในโอกาสมาตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้แก่ เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste บ้านป่าบุก ,แวะรับประทานอาหาร ณ บ้านโบราณ สวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงชาวยองบ้านหนองเงือก , เยี่ยมชมการนำเสนอการเรียนการสอนหลักสูตรผ้าฝ้ายทอมือเลื่องลือสู่สากล โรงเรียนบ้านหนองเงือก และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยองบ้านหนองเงือก

31 มกราคม 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงให้การต้อนรับ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้ตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานของ สจถ.ลำพูน และได้ลงพื้นที่ชุมชนปลอดขยะ หมู่บ้านป่าบุก ในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลขยะเปียก เพื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในวันดังกล่าวได้ต้อนรับคณะทีมงานถ่ายทำ รายการข่าวค่ำ ช่วงก้าวพัฒนา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก ,อาจารย์ถนัด กาสุยะ คณะกรรมการบ้านป่าบุกและน้องๆสารวัตรขยะ ให้การต้อนรับ

30 มกราคม 2562

 29 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียก ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

29 มกราคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) ระหว่างวันที่ 12 - 24 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3 (ASEAN+3)

 
24 มกราคม 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 , นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม หมู่บ้านป่าบุก ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ภายใต้โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดป่าบุก และแหล่งเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะหมู่บ้าน ป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

14 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 (เวลา 09.00 น.) นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและเด็กเยาวชนทั้งในและนอกตำบลแม่แรง เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้อ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 และจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การเล่นเกมส์ตามซุ้มนิทรรศการต่างๆ โดยจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

12 มกราคม 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในระหว่างนี้ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV (บ้านดอนหลวง และ บ้านหนองเงือก) เพื่อเยี่ยมชมการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ

12 มกราคม 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดย นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ"งานปฏิบัติธรรม ธุดงควัตร เข้ารุกขมูลกรรม" หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่แรง (อ.ป.ต.) ณ วัดป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

10 มกราคม 2562

14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง

08 มกราคม 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมกิจกรรม"หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

08 มกราคม 2562

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 9  (123 รายการ)