ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,121
เดือนที่แล้ว
1,992
ปีนี้
48,800
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
88,170
ไอพี ของคุณ
34.231.247.139


เวลา 06.00น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง

03 มิถุนายน 2562

3 มิถุนายน 2562 (ช่วงค่ำ) นายทวี ณ ลำพูน มอบหมายให้นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลแม่แรง ร่วมประกอบพิธีพานพุ่มเงิน - ทอง ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง

03 มิถุนายน 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง โดยกองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม.หมู่ที่ 7 ได้ออกพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และใส่ทรายทีมีฟอส (ทรายอะเบท) เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7

30 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.30น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง คนที่1 เป็นประธานในการกล่าวเปิด "โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิตามกฎหมายของผู้พิการ และสร้างปฏิสัมพันธ์ การดำเนินชีวิตในสังคม ให้ผู้พิการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

29 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.30น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ช้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ หอประชุม อบจ.ลำพูน

29 พฤษภาคม 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง โดยกองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม.หมู่ที่ 4 ได้ออกพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และใส่ทรายทีมีฟอส (ทรายอะเบท) เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านดอนตอง หมู่ที่ 4

28 พฤษภาคม 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง โดยกองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม.หมู่ที่ 5 ได้ออกพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และใส่ทรายทีมีฟอส (ทรายอะเบท) เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5

27 พฤษภาคม 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมิน EHA กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

27 พฤษภาคม 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และฝ่ายบริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง

24 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้รับรางวัลผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขาการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน รางวัลไทย ประจำปี 2562 จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2562

นที่ 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง โดยกองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม.หมู่ที่ 2 ได้ออกพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และใส่ทรายทีมีฟอส (ทรายอะเบท) เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านแม่แรง หมู่ที่ 2

23 พฤษภาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ โครงการ"การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 62 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

23 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ(วาตภัย) เพื่อรับแจ้งความเสียหายจากเหตุวาตภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่แรง

22 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ที่ได้นำกำลังพลบัญชาการกองทัพไทย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแม่แรง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่แรง โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ

22 พฤษภาคม 2562

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 12  (177 รายการ)