ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
759
เดือนที่แล้ว
1,137
ปีนี้
43,411
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
82,781
ไอพี ของคุณ
3.90.108.129


วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ให้การต้อนรับคณะพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในโอกาสเดินทางมาส่งพนักงานเทศบาล นางสาวอัจฉรา แก้วดี นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ซึ่งได้โอนย้ายมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่แรง

 
08 มกราคม 2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล พร้อมกับส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้านดอนหลวง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อม การจัดงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 17 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 -9 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

08 มกราคม 2562

19 ธันวาคม 2561 นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 และพี่น้องบ้านป่าบุก ให้การต้อนรับชมรมผู้สูงอายุ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ของชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

08 มกราคม 2562

20 ธันวาคม 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 และพี่น้องบ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ของชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

08 มกราคม 2562

21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การแลกของขวัญ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งบรรยากาศไปไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างมาก

08 มกราคม 2562

24 ธันวาคม 2561 นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 และพี่น้องบ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ของชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

08 มกราคม 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ,นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล , นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล ร่วมกับนายบรรจง บุญอุประ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกองงาม หมู่ที่ 1 และคณะกรรมการหมู่บ้านกองงาม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน" บาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 โดยกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าวัดป่าเหียง กองงาม ที่จะถึงนี้.

 
08 มกราคม 2562

25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่1) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

08 มกราคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล ,นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล ได้ตรวจเยี่ยมจุดตั้งด่านพร้อมกับมอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปพร. , เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่แรง ที่ได้เข้าเวรประจำด่านตรวจ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ในระหว่าง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ณ ป้อมยามชุมชนบ้านต้นผึ้ง ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา และได้ปฎิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

 
08 มกราคม 2562

08 มกราคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล และนายจำเริญ ธัญญะ ผอ.กองการศึกษา ได้นำเสนอผลการคัดเลือก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 
08 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นางจิราภรณ์ เสวกะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่ความยั่งยืน จังหวัดลำพูน ซึ่งในการอบรมสัมมนาดังกล่าวได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรโดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้กับเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ ในงานประเมินจังหวัดสะอาด และงานพิธีประกาศเจตนารมณ์ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ณ โรงแรมกรีนแลค จังหวัดเชียงใหม่

08 มกราคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรปีใหม่ 2562 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง วันที่ 7 มกราคม 2562

 
08 มกราคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรปีใหม่ 2562 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง วันที่ 7 มกราคม 2562

 
08 มกราคม 2562

13 ธันวาคม 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 พร้อมด้วย นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลฯ นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลฯพร้อมด้วยนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 และพี่น้องบ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสาร อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลตำบลแม่แรง และการบริหารจัดการขยะ ของชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 
20 ธันวาคม 2561

|<<<123456789>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 9  (123 รายการ)