ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,121
เดือนที่แล้ว
1,992
ปีนี้
48,800
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
88,170
ไอพี ของคุณ
34.231.247.139


วันที่ 22 มี.ค. 62 นายทวี ณ ลำพูน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งที่2/2562 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แรง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

22 มีนาคม 2562

นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย "เลือกตั้ง ส.ส.ลำพูน" (Big Day) ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง วันที่ 21 มี.ค. 62

21 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมแสดงความยินดี ...ท่านนายกทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

20 มีนาคม 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เทศบาลแม่แรง ร่วมกับหมู่บ้านหนองเงือก บ้านดอนหลวง และบ้านกองงาม จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าของดีตำบลแม่แรงประจำปีที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนนี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานหน้าวัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

20 มีนาคม 2562

18 มีนาคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระที่ตนมีต่อประชาชน ต่อสังคมประเทศชาติ รวมทั้งให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว อันเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นในจนถึงปัจจุบัน

20 มีนาคม 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอปท. ณ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดลำพูน

05 มีนาคม 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานฯ ลงพื้นที่ตำบลแม่แรง ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียก และตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ,ตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน ของวัดก่อม่วง บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 , และการตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน ของบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในตำบลแม่แรงให้การต้อนรับ

05 มีนาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ที่นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลศรีดงเย็น เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมการทำผ้ามัดย้อม และการทอผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มพูลความรู้ ณ เทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ 27 ก.พ. 62

05 มีนาคม 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร ,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในโอกาสเดินทางมาส่งผอ.กองช่าง นางสาวรวีนันท์ ป๋าป่าสัก ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลแม่แรง

05 มีนาคม 2562

วันที่9กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับท่าน ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและติดตามงานโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) บ้านหนองเงือก-ดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยได้ร่วมเป็นสัขขีพยานร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนสถานประกอบการภาคเอกชน และสถานประกอบอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนรถจักรยาน เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหนองเงือกและบ้านดอนหลวง

11 กุมภาพันธ์ 2562

11 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดย นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในการช่วยกันทำความสะอาด บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ช่วยกันเก็บขยะ ตัดและตกแต่งกิ่งไม้ข้างรั้วสำนักงาน และช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น ลดการฟุ้งกระจายปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดมลภาวะทางอากาศ ตามนโยบายของจังหวัดลำพูน

11 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่10 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีเคลื่อนศพพระครูสีหสุวรรณวงศ์ (หลวงปู่ครูบาสิงห์ทอง อินฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก สู่เมรุชั่วคราว ณ บริเวณหน้าวัดป่าบุก ทั้งนี้มีกำหนดการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 10-16 ก.พ. 62 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 17 ก.พ. 62

10 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่แรงจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง และประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล โดยมี นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานการประชุม พร้อมการพิจารณากรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

04 กุมภาพันธ์ 2562

01 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการฯพร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ในโอกาสมาตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้แก่ เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste บ้านป่าบุก ,แวะรับประทานอาหาร ณ บ้านโบราณ สวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงชาวยองบ้านหนองเงือก , เยี่ยมชมการนำเสนอการเรียนการสอนหลักสูตรผ้าฝ้ายทอมือเลื่องลือสู่สากล โรงเรียนบ้านหนองเงือก และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยองบ้านหนองเงือก

31 มกราคม 2562

|<<<.....34567891011.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 / 12  (177 รายการ)