ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
3,778
ปีนี้
20,370
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
153,124
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118นายสนธิ พิริยาสัยสันติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง
086-1821013

นายบรรจง วงษาปัน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง
089-5599696
นายจำรัส กันทะสัก
รองปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่แรง
081-980-6838


นายศักดิ์ ภูดอนตอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 1
085-6144362


นายสมศักดิ์ ปันกองงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 1
086-6718043


นายสุนทร สุภาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 1
089-0022986


นางอัมภา บุญอุประ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 1
089-9988474


นายอดิศร ยะวงค์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 1
085-0344836


นายวีระศักดิ์ สุภายอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
081-0325221


นายมนตรี จันทร์จาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
081-9613269


นายปิยะ มูลชีพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
082-0260523


นายกิตติพัฒน์ คำดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
081-7461207


นายกุลชาติ ทำทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตที่ 2
099-5391290