ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,251
เดือนที่แล้ว
3,822
ปีนี้
2,251
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
173,304
ไอพี ของคุณ
54.225.48.56นายเทพนิมิตร แสนพรหม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง
0817645424

นายจำรัส กันทะสัก
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง
0819806838

นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจิรนันท์ กาปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
0892645781
นายจำรัส กันทะสัก
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง รก.ผอ.การกองการศึกษา
0819806838
นายณรงค์ สิทธิสอน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0653678108
นายสุมิตร กัญจนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0979633147
นางสาวรวีนันท์ ป๋าป่าสัก
ผู้อำนวยการกองช่าง
0810229672