ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
2,254
เดือนที่แล้ว
4,012
ปีนี้
18,224
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
189,277
ไอพี ของคุณ
44.200.25.51
ลำดับรายการวันที่
41มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม31 มี.ค. 2563
42มาตรการป้องกันการรับสินบน31 มี.ค. 2563
43มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ31 มี.ค. 2563
44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง31 มี.ค. 2563
45การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลแม่แรง31 มี.ค. 2563
46ท้องถิ่นไทย ใสสะอาด พบเห็นการทุจริต แจ้ง เทศบาลตำบลแม่แรง16 ต.ค. 2562
47ประกาศเทศบาล เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง21 ส.ค. 2562
48ประกาศเทศบาล เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ30 พ.ย. 542
49แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต30 พ.ย. 542
50คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน30 พ.ย. 542
51โครงการเสวนาเทศบาลตำบลแม่แรงใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 256130 พ.ย. 542
52การจัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต30 พ.ย. 542
53แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)30 พ.ย. 542
54ปฏิญญาเทศบาลตำบลแม่แรงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต30 พ.ย. 542

|<<<123