ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
3,829
ปีนี้
27,797
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
198,850
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 4)31 ก.ค. 2565
2ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ก.ค. 2565
3ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 เม.ย. 2565
4o18 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256519 เม.ย. 2565
5o19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256519 เม.ย. 2565
6แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)19 เม.ย. 2565
7o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
8o24 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 256431 มี.ค. 2565
9ประกาศเทศบาล เรื่อ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน23 ก.พ. 2565
10ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 2)28 ธ.ค. 2564
11ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256425 ต.ค. 2564
12ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 ต.ค. 2564
13ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 1)1 ต.ค. 2564
14ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256428 มิ.ย. 2564
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.256421 เม.ย. 2564
16รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 256320 เม.ย. 2564
17ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25641 เม.ย. 2564
18ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256422 มี.ค. 2564
19ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25638 มี.ค. 2564
20ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน3 ก.พ. 2564

123  >> >|