ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,599
เดือนที่แล้ว
2,965
ปีนี้
33,702
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
130,063
ไอพี ของคุณ
35.153.39.7
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [14 กันยายน 2563]14 ก.ย. 2563
2แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยประจำปี 2564 [27 สิงหาคม 2563]27 ส.ค. 2563
3ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
4แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่แรง [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
5รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
7เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [24 กรกฎาคม 2563]24 ก.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [22 พฤษภาคม 2563]22 พ.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [22 พฤษภาคม 2563]22 พ.ค. 2563
10เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [27 เมษายน 2563]27 เม.ย. 2563
11รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [16 เมษายน 2563]16 เม.ย. 2563
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [16 เมษายน 2563]16 เม.ย. 2563
13กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ของสภาเทศบาลตำบลแม่แรง [3 เมษายน 2563]3 เม.ย. 2563
14กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [18 กุมภาพันธ์ 2563]18 ก.พ. 2563
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [17 กุมภาพันธ์ 2563]17 ก.พ. 2563
16เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [27 มกราคม 2563]27 ม.ค. 2563
177. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 29 พ.ย. 6230 พ.ย. 2562
18เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256228 ต.ค. 2562
196. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 25 ต.ค. 6226 ต.ค. 2562
205. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 27 ก.ย. 6228 ก.ย. 2562

123  >> >|