ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,688
เดือนที่แล้ว
2,723
ปีนี้
27,046
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
123,407
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47
ลำดับรายการวันที่
17. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 29 พ.ย. 6230 พ.ย. 2562
2เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256228 ต.ค. 2562
36. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 25 ต.ค. 6226 ต.ค. 2562
45. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 27 ก.ย. 6228 ก.ย. 2562
54. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 26 ส.ค. 6227 ส.ค. 2562
63. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 15 ส.ค. 6216 ส.ค. 2562
7เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256226 ก.ค. 2562
82. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 24 พ.ค. 6225 พ.ค. 2562
9เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256226 เม.ย. 2562
10กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256226 ก.พ. 2562
111. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 25 ก.พ. 6226 ก.พ. 2562
12เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256228 ม.ค. 2562
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256130 พ.ย. 2561
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256127 ก.ย. 2561
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256126 ก.ย. 2561
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256123 ส.ค. 2561
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256110 ส.ค. 2561
18หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25616 ส.ค. 2561
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25612 พ.ค. 2561
20หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256125 เม.ย. 2561

12  >> >|