ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
787
เดือนที่แล้ว
2,304
ปีนี้
20,855
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
117,216
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200
ลำดับรายการวันที่
1รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256227 ก.ย. 2562
2รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256226 ส.ค. 2562
3รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256215 ส.ค. 2562
4รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256224 พ.ค. 2562
5รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256225 ก.พ. 2562
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256130 พ.ย. 2561
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256127 ก.ย. 2561
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256126 ก.ย. 2561
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256123 ส.ค. 2561
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256110 ส.ค. 2561
11หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25616 ส.ค. 2561
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25612 พ.ค. 2561
13หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256125 เม.ย. 2561
14หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยแรก ประจำปี 256123 ก.พ. 2561
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256123 ก.พ. 2561
16หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256130 พ.ย. 542
17หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256130 พ.ย. 542
18หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256130 พ.ย. 542
19หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256130 พ.ย. 542

1