ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
177
เดือนที่แล้ว
2,493
ปีนี้
5,092
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
137,846
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่แรง พ.ศ.25638 ธ.ค. 2563
2รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [14 กันยายน 2563]14 ก.ย. 2563
3แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยประจำปี 2564 [27 สิงหาคม 2563]27 ส.ค. 2563
4ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
5แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่แรง [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
8เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [24 กรกฎาคม 2563]24 ก.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [22 พฤษภาคม 2563]22 พ.ค. 2563
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [22 พฤษภาคม 2563]22 พ.ค. 2563
11เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [27 เมษายน 2563]27 เม.ย. 2563
12รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [16 เมษายน 2563]16 เม.ย. 2563
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [16 เมษายน 2563]16 เม.ย. 2563
14กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ของสภาเทศบาลตำบลแม่แรง [3 เมษายน 2563]3 เม.ย. 2563
15กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [18 กุมภาพันธ์ 2563]18 ก.พ. 2563
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [17 กุมภาพันธ์ 2563]17 ก.พ. 2563
17เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [27 มกราคม 2563]27 ม.ค. 2563
187. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 29 พ.ย. 6230 พ.ย. 2562
19เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256228 ต.ค. 2562
206. รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 25 ต.ค. 6226 ต.ค. 2562

123  >> >|