ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
3,778
ปีนี้
20,370
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
153,124
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่แรง12 พ.ค. 2564
2ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 256412 พ.ค. 2564
3คำสั่งอำเภอป่าซาง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง5 พ.ค. 2564
4ประกาศอำเภอป่าซาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งแรก29 เม.ย. 2564
5ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่แรง พ.ศ.25638 ธ.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [14 กันยายน 2563]14 ก.ย. 2563
7แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยประจำปี 2564 [27 สิงหาคม 2563]27 ส.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
10แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่แรง [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
11ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [26 สิงหาคม 2563]26 ส.ค. 2563
12เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [24 กรกฎาคม 2563]24 ก.ค. 2563
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [22 พฤษภาคม 2563]22 พ.ค. 2563
14รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [22 พฤษภาคม 2563]22 พ.ค. 2563
15เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [27 เมษายน 2563]27 เม.ย. 2563
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [16 เมษายน 2563]16 เม.ย. 2563
17รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [16 เมษายน 2563]16 เม.ย. 2563
18กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ของสภาเทศบาลตำบลแม่แรง [3 เมษายน 2563]3 เม.ย. 2563
19กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [18 กุมภาพันธ์ 2563]18 ก.พ. 2563
20รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [17 กุมภาพันธ์ 2563]17 ก.พ. 2563

123  >> >|