ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
1,436
เดือนที่แล้ว
2,929
ปีนี้
9,280
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
142,034
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251
ลำดับรายการวันที่
1การประเมินความเสี่ยงการทุจริต7 เม.ย. 2564
2มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 เม.ย. 2564
3การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต1 เม.ย. 2564
4สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1 เม.ย. 2564
5รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน31 มี.ค. 2564
6รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน31 มี.ค. 2564
7ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)13 พ.ย. 2563
8กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่แรง19 ต.ค. 2563
9คำสั่ง เทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแม่แรง16 ต.ค. 2563
10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่แรง รอบ 12 เดือน30 ก.ย. 2563
11รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่แรง รอบ 6 เดือน30 ก.ย. 2563
12ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย7 ส.ค. 2563
13ระเบียบเทศบาลตำบลแม่แรงว่าด้วยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.25537 ส.ค. 2563
14รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 256217 มิ.ย. 2563
15รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน17 มิ.ย. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ17 มิ.ย. 2563
17การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร17 มิ.ย. 2563
18สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 มิ.ย. 2563
19แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ17 มิ.ย. 2563
20โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาบลตำบลแม่แรง ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563

12  >> >|