ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
221
เดือนที่แล้ว
4,330
ปีนี้
17,985
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
114,346
ไอพี ของคุณ
34.232.62.209
ลำดับรายการวันที่
1การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลแม่แรง31 มี.ค. 2563
2มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง31 มี.ค. 2563
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ31 มี.ค. 2563
4มาตรการป้องกันการรับสินบน31 มี.ค. 2563
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม31 มี.ค. 2563
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ31 มี.ค. 2563
7มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่31 มี.ค. 2563
8ประกาศเทศบาล เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง21 ส.ค. 2562
9ปฏิญญาเทศบาลตำบลแม่แรงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต30 พ.ย. 542
10แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)30 พ.ย. 542
11การจัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต30 พ.ย. 542
12โครงการเสวนาเทศบาลตำบลแม่แรงใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 256130 พ.ย. 542
13คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน30 พ.ย. 542
14แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต30 พ.ย. 542
15ประกาศเทศบาล เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ30 พ.ย. 542

1