ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
3,829
ปีนี้
27,797
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
198,850
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251
ลำดับรายการวันที่
1o36 การประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 6511 เม.ย. 2565
2o37 การดำเนินการเพื่้อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 6511 เม.ย. 2565
3o29 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 6530 มี.ค. 2565
4o31 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 6529 มี.ค. 2565
5o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 6529 มี.ค. 2565
6o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 6529 มี.ค. 2565
7o39 ขยายกรอบเวลา แผนป้องกันทุจริตฯ เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.256529 มี.ค. 2565
8o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 6529 มี.ค. 2565
9o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 6429 มี.ค. 2565
10o42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 6429 มี.ค. 2565
11o43 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 6529 มี.ค. 2565
12กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต16 ก.ค. 2564
13รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA22 เม.ย. 2564
14การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน22 เม.ย. 2564
15การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร20 เม.ย. 2564
16การดำเนินการเพื่้อจัดการความเสี่ยงการทุจริต20 เม.ย. 2564
17การประเมินความเสี่ยงการทุจริต7 เม.ย. 2564
18สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1 เม.ย. 2564
19การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต1 เม.ย. 2564
20มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 เม.ย. 2564

123  >> >|