ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,251
เดือนที่แล้ว
3,822
ปีนี้
2,251
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
173,304
ไอพี ของคุณ
54.225.48.56
ลำดับรายการวันที่
1กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต16 ก.ค. 2564
2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA22 เม.ย. 2564
3การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน22 เม.ย. 2564
4การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร20 เม.ย. 2564
5การดำเนินการเพื่้อจัดการความเสี่ยงการทุจริต20 เม.ย. 2564
6การประเมินความเสี่ยงการทุจริต7 เม.ย. 2564
7สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1 เม.ย. 2564
8การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต1 เม.ย. 2564
9มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 เม.ย. 2564
10รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน31 มี.ค. 2564
11รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน31 มี.ค. 2564
12ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)13 พ.ย. 2563
13กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่แรง19 ต.ค. 2563
14คำสั่ง เทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแม่แรง16 ต.ค. 2563
15รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่แรง รอบ 6 เดือน30 ก.ย. 2563
16รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่แรง รอบ 12 เดือน30 ก.ย. 2563
17ระเบียบเทศบาลตำบลแม่แรงว่าด้วยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.25537 ส.ค. 2563
18ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย7 ส.ค. 2563
19แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ17 มิ.ย. 2563
20สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 มิ.ย. 2563

123  >> >|