ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
1,436
เดือนที่แล้ว
2,929
ปีนี้
9,280
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
142,034
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับแจ้งการตาย7 พ.ค. 2563
2คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับแจ้งเกิด7 พ.ค. 2563
3คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอเลขที่บ้าน7 พ.ค. 2563
4คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์7 พ.ค. 2563
5คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย7 พ.ค. 2563
6คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ7 พ.ค. 2563
7คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ7 พ.ค. 2563
8คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร7 พ.ค. 2563

1