ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,251
เดือนที่แล้ว
3,822
ปีนี้
2,251
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
173,304
ไอพี ของคุณ
54.225.48.56
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ4 ต.ค. 2564
2ประกาศเทศบาล การกำหนดจำนวนครั้งของการลากิจส่วนตัวและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลฯ4 ต.ค. 2564
3[1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ12 พ.ค. 2564
4[2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน12 พ.ค. 2564
5[3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร] การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ12 พ.ค. 2564
6[4.หลักเกณฑ์การประเมินผล] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน12 พ.ค. 2564
7[5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น12 พ.ค. 2564
8รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312 พ.ค. 2564
9แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2564-256630 เม.ย. 2564
10แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561-256331 มี.ค. 2563
11หลักเกณฑ์การบรจุและแต่งตั้งบุคลากร31 มี.ค. 2563
12หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน31 มี.ค. 2563
13หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายบริหาร 231 มี.ค. 2563
14หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายบริหาร 331 มี.ค. 2563
15แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256231 มี.ค. 2563
16รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256231 มี.ค. 2563

1