ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
3,829
ปีนี้
27,797
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
198,850
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251
ลำดับรายการวันที่
1กำหนดหน้าที่และการมอบหมายงานภายใน เทศบาลตำบลแม่แรง30 พ.ค. 2565
2แต่งตั่งผู้ปฏิบัติราชการแทน ในเทศบาลตำบลแม่แรง30 พ.ค. 2565
3ประกาศบาลเรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.25658 พ.ย. 2564
4มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน21 พ.ย. 2561
5มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน21 พ.ย. 2561
6มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน24 ก.ย. 2561
7มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี24 ก.ย. 2561
8แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ5 ม.ค. 2561
9ประกาศเทศบาล เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภท และระดับตำแหน่งพนักงาน ในอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)23 ก.พ. 2559

1