ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,251
เดือนที่แล้ว
3,822
ปีนี้
2,251
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
173,304
ไอพี ของคุณ
54.225.48.56
1
ประกาศเทศบาล เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
25 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
08 พฤศจิกายน 2564

การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
21 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาล เรื่อง การให้บริการชำระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ QR Code,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
19 ตุลาคม 2564

ประกาศ ทต.แม่แรง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
21 กันยายน 2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
20 กันยายน 2564

จดทะเบียนโอนมรดก รายนายตา จันทร์เพ็ญ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
08 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
08 กันยายน 2564

ประกาศ กกต.ลำพูน เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา-นายก ตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
27 กรกฎาคม 2564

รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา/นักทรัพยากรบุคคล,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
31 พฤษภาคม 2564

การรับโอนมรดกโดยไม่มีพินัยกรรม,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
14 พฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
05 พฤษภาคม 2564

ประกาศอำเภอป่าซาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งแรก,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
30 เมษายน 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
29 เมษายน 2564

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
29 มีนาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (65 รายการ)