ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
3,829
ปีนี้
27,797
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
198,850
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251
1
ประกาศเทศบาล เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
25 กรกฎาคม 2565

ประกาศเทศบาล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ปลัด / นิติกร,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
08 กรกฎาคม 2565

ขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ต่อข้อกำหนดกระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdovbxywO3B1gKQ90Fr_a0eaZxRmwih18TkEyKUlELxqjrGWg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctKDjm6L4-Pc3AOn4vAT4rNZYfUkInCP-HVhAQq16blJK-tw/viewform

30 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาล เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
29 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่ายปกครอง),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
07 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
24 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาล เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยติดเชื้อ และอื่นๆ ในสถานที่สาธารณะ ริมทาง หรือนอกภาชนะที่เทศบาลกำหนดไว้,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
23 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาล เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
19 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล 7 ตำแหน่ง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
21 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เรง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
11 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
10 มีนาคม 2565

คำสั่งเทศบาล แต่งตั้ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
02 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาล เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
25 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
08 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (78 รายการ)