ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
1,436
เดือนที่แล้ว
2,929
ปีนี้
9,280
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
142,034
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศอำเภอป่าซาง เรื่อง การรับโอนมรดกโดยไม่มีพินัยกรรม,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
29 ตุลาคม 2563

คำสั่ง เทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
16 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบล,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
???? ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบล
.
- สมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 120,000 บาท
- นายกเทศมนตรีตำบล จำนวน 450,000 บาท
02 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
25 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
19 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
07 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ที่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
22 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้พิการ ที่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
22 กรกฎาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
17 กรกฎาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563

29 พฤษภาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านฯ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
21 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้้งประจำเทศบาลตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
27 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(คนสวน),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
04 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯและเลือกสรรฯ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (คนสวน) เข้าสอบภาคความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
02 กันยายน 2562

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (48 รายการ)