ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
3,829
ปีนี้
27,797
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
198,850
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต28 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบ้านแม่แรง(ป่าลาน)-สันกอดู่ โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้า่ง 3.20 - 4.00 เมตร ยาวรวม 395 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,516.70 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบา06 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณลำเหมืองแยก เหมืองต้นตาลและเหมืองบ้านฮ่อง บ้านกองงาม หมูที่ 1 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ช่วยดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)10 พฤษภาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านป่าบุก หมูที่ 10 โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้า่งภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 147 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเ28 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต(ศพอส.)ได้แก่ทางเชื่อมเข้าอาคารและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านสันกอดู่ - บ้านสันตาล หมูที่ 11 ขนาดหว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.70 เมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงลำรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ สายข้างบ้านลุงนพ-รพ.สต.บ้านดอนหลวง โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 129 ท่อน พร้อมบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9 -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ขนาดกว้ารงภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 250 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรถนน ซอย 13 บ้านกองงาม หมู่ที่ 1 กม.0+550(บริเวณบ้านฮ่อง) โดยการต่อเติมท่อลอกเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.30 เมตร 2 ช่อง ยาว 1.50 เมตร และขยา14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงลำรางระบายน้ำ(วัดร้างดอนป่าตัน)บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหลิมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 80 ท่อน พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ26 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.-ธ.ค. 2564)04 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงลำรางระบายน้ำเลียบ ซอย 13 บ้านหนองเงือก ด้วยวิธีคัดเลือก22 ธันวาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)01 สิงหาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)01 สิงหาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร Over Lay สายแม่แรง (ป่าลาน) - สันกอดู่28 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๒ สาย13 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในตำบลแม่แรง โดยการขุดลอกลำเหมืองเพื่อเปิดทางน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร13 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านป่าบุก หมู่ที่ ๑๐02 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)19 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านสันกอดู่ - บ้านสันตาล หมู่ที่ ๑๑05 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำรางระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ29 เมษายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๙ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖29 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำรางระบายน้ำ สายข้างบ้านลุงนพ - รพ.สต. บ้านดอนหลวง25 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรถนน ซอย ๑๓ บ้านกองงาม หมู่ที่ ๑ กม. ๐+๕๕๐ (บริเวณบ้านฮ่อง)18 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนน ซอย ๔ บ้านสันกอดู่ หมู่ที่ ๑๑ โดยการรื้อถอนท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก04 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำรางระบายน้ำ (วัดร้างดอนป่าตัน) บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ ๘21 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลำรางระบายน้ำเลียบ ซอย ๑๓ บ้านหนองเงือก01 กุมภาพันธ์ 2565
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ช่วยดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 65)08 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่11 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย. 2564)07 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)06 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)02 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 -ธันวาคม 2563)13 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม -กันยายน 2563)08 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563)14 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563)08 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562)03 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)01 ตุลาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2563)31 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอแสฟัสท์ติกคอนกรีค (Over Lay ) จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)02 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 -มีนาคม พ.ศ.2563)30 เมษายน 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1