ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
3,778
ปีนี้
20,370
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
153,124
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีคัดเลือก23 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าลานฯ พร้อมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์21 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดดอนน้อย หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง16 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)พร้อมขยายผิวจราจรซอยหน้าวัดกองงาม หมูที่ 1 -บ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 (ทางไปสนามกีฬา)โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)ฃ่วง กม.0+060.00 - 0+14 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 160.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง22 มิถุนายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการต่อเติมลานวัฒนธรรมวัดกอม่วง บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 393.75 ตารางเมตร โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการจัดการศูนย์การบริหารจัดการขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ เทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง04 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมการจัดการศูนย์บริหารจัดการขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้านต้นผึ้ง -บ้านแม่แรง (หลังบ้านนายอุดม เตจาคำ)กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 139.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมประตูน้ำและอุปกรณ์ บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 วางท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 5 ขนาด สก.6นิ้ว จำนวน 335 ท่อน พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 2564
ร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ประกวดราคา่จ้างก่อสร้างปรับปรุงลำรางระบายน้ำ โดยการวางท่อ คสล. จำนวน 3 โครงการ และปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้้ำสำหรับคนพิการบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กุมภาพันธ์ 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 256317 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256316 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 6307 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 6306 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 6305 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 6304 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 6203 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 6202 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 6201 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256311 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256317 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256207 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256218 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256210 เมษายน 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)06 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)02 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 -ธันวาคม 2563)13 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม -กันยายน 2563)08 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563)14 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563)08 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562)03 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)01 ตุลาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2563)31 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอแสฟัสท์ติกคอนกรีค (Over Lay ) จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)02 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 -มีนาคม พ.ศ.2563)30 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่แรง หมู่ที่ 2 (บ้านปุ่ง) กองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์(e-bidding)18 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)07 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภมิทัศน์ตลาดต้องชม บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สถ.ศพด.2 แบบฐานรากแผ่13 กันยายน 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1