ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,251
เดือนที่แล้ว
3,822
ปีนี้
2,251
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
173,304
ไอพี ของคุณ
54.225.48.56

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต(Over Lay) จำนวน 2 สาย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีคัดเลือก01 ธันวาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถส่วนกลาง เทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีคัดเลือก25 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) จำนวน 13 สาย โดยวิธีคัดเลือก03 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งา่นจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก21 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลื14 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(Over Lay) รหัสสายทาง ลพ.ถ.23028 บ้านแม่แรง-บ้านกองงาม(ป่าแพ่ง) หมู่ที่ 1,2 กว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 1,087.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,186.00 ตารางเมตร โ13 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายชื่อหมู่บ้าน บ้านแม่มแรง-บ้านต้นผึ้้ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.230013 สายทางบ้านหนองเงือก(บ้านหลวง)หมู่ที่5 -บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก02 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเก็บของบ้านใน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สุสานบ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง04 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนภายในบริเวณทางเข้าสุสานบ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(อาคารโดม)เพื่อสร้างห้องควบคุมเครื่องเสียง29 กรกฎาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 256317 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256316 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 6307 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 6306 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 6305 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 6304 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 6203 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 6202 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 6201 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256311 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256317 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256207 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256218 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256210 เมษายน 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)06 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)02 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 -ธันวาคม 2563)13 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม -กันยายน 2563)08 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563)14 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563)08 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562)03 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)01 ตุลาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2563)31 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอแสฟัสท์ติกคอนกรีค (Over Lay ) จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)02 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 -มีนาคม พ.ศ.2563)30 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่แรง หมู่ที่ 2 (บ้านปุ่ง) กองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์(e-bidding)18 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)07 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภมิทัศน์ตลาดต้องชม บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สถ.ศพด.2 แบบฐานรากแผ่13 กันยายน 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1