ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
5,850
เดือนที่แล้ว
5,850
ปีนี้
12,690
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
231,915
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
1
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ของตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
29 มิถุนายน 2562

หอไตรกลางน้ำวัดป่าเหียง บ้านกองงาม หมู่ที่ 1,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

หอไตรกลางน้ำโบราณตั้งอยู่ในวัดป่าเหียง บ้านกองงาม ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ไปตามถนนสายสบทา-ท่าลี่ เลี้ยวขวาเข้าบ้านกองงามอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านกองงาม ตามประวัติว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2420 มีหอไตรอายุกว่าร้อยปี เป็นโบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสวยงามมาก หอไตรนี้สร้างไว้กลางสระ (ปัจจุบันเป็นสระคอนกรีต) เป็นศิลปกรรมแบบล้านนา สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรแล้ว

07 กันยายน 2561

อนุสรณ์สถานสี่ครูบา หมู่ที่ 1,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

     ตั้งอยู่ ณ บ้านป่าแพ่ง กองงาม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  เป็นสถานที่ได้รวบรวมอนุสรณ์สถานสี่ครูบา ได้แก่

 1. ครูบาเป็ง โพธิโก  วัดป่าหนองเจดีย์ (วัดนครเจดีย์) อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 2. ครูบาอินทจักร์รักษา (พระสุธรรมยานเถระ) วัดน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 3. ครูบาพรหมา พรหมจักโก (พระสุพรหมยานเถระ) วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
 4. ครูบาคัมภีระ (พระสมุทรคัมภีรญาณ) วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

    ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของประชาชนในตำบลแม่แรง

07 กันยายน 2561

บ้านแม่แรง หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

วัดแม่แรง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 5 ไร่ 22 ตารางวา เสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป
หอพระไตรปิฏก และเจดีย์สร้างเมื่อ พงศ. 2240 เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมามีผู้ใหญ่บ้านชื่อหมื่นคำ พร้อมกับชาวบ้านในละแวกนั้นได้นิมนต์พระครุบาปัญญา มาเป็นประธานสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525

07 กันยายน 2561

บ้านต้นผึ้ง ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

วัดศรีมงคลต้นผึ้ง  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2561

บ้านดอนตอง หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

วัดดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2561

วัดหนองเงือก หมู่ที่ 5,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

    วัดหนองเงือกตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองเงือก  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซางไปทางทิศใต้  ประมาณ ๔ กิโลเมตร  ถนนเข้าสู่วัดอยู่ฝั่งตะวันตกของถนนสายป่าซาง-ลี้  ตามประวัติกล่าวว่า  ในปี ๒๓๗๑  ได้มีชาวบ้าน     หนองเงือกคนหนึ่งชื่อว่านายใจ  มีความคิดที่จะสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน  หนองเงือก  เนื่องจากว่าในขณะนั้นหมู่บ้านนี้  ยังไมมีวัดเลย  จึงปรึกษากับครูบาปารมี  และได้นิมนต์ท่านครูบามาเป็นประธานในการสร้างวัด  ในปี พ.ศ.๒๓๗๒  จึงแล้วเสร็จและตั้งชื่อวัดตามหมู่บ้านว่า  วัดหนองเงือก  โดยมีท่านครูบาปารมีเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก 

07 กันยายน 2561

พิพิธภัณฑ์ไทยอง บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เป็นที่รวบรวมอนุรักษ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณวัตถุ  เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษหรือบุคคลของชาวยอง สมัยโบราณแบ่งเป็น 3 หมวด คือ หมวดศาสนา หมวดวิถีชีวิตและกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ และหมวดโบราณวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ เปิดให้ชมฟรีเวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน

07 กันยายน 2561

ภาพจิตกรรมฝาผนัง วัดหนองเงือก,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

วัดนี้มีความสำคัญในฐานะที่มีโบราณสถาน  ที่มีรูปแบบศิลปกรรมสวยงาม  และมีสภาพที่สมบูรณ์  มากทีเดียวนั่นคือหอไตร  ซุ้มประตูวัดดั้งเดิมและพระเจดีย์  หอไตรของวัดตั้งอยู่ทางด้านใต้เจดีย์เป็นหอไตรก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง  ตัวหอไตรสร้างเป็น ๒ ชั้นชั้นล่างเป็นห้องโล่งมีทางเข้าด้านเดียว  ทางเข้านี้ทำเป็นซุ้มโค้งมีทั้งหมด    ๕ ช่อง  ช่องด้านซ้ายมือสุด  เป็นผนังทึบมีรูปเทวดาปูนปั้น ๒ องค์ประดับ  ผนังของหอไตรชั้นล่างทั้ง ๓ ด้านมี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  เขียนประดับเอาไว้  ผนังด้านซ้ายมือภาพเลอะเลือนไปมาก  ผนังในสุดซึ่งเป็นพื้นที่กว้างที่สุด  แบ่งพื้นที่  ของภาพออกเป็น ๒ ส่วน  ด้านซ้ายมือเขียนเป็นเรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่  ทรงนำพระอรหันต์    เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรม  เทศนาโปรดพุทธมารดา  ส่วนด้านขวามือนั้นเขียนเป็นภาพ  เมืองบาดาลมีพระยานาคมารอรับเสด็จ  พระพุทธองค์  ด้านขวาสุดเขียนเป็นภาพเจ้าวิธูรบัณฑิต  นั่งอยู่ในปราสาท  ด้านบนของผนังส่วนนี้ 

  มีข้อความเขียนด้วยอักขระล้านนามีใจความว่า “ศักราชได้ ๑๒๗๙ ตัว  ปีเมืองไส้  เดือน ๙ ลง ๑๕ ค่ำ  เม็งวันเสาร์  ไทยกัดเป้า  ยามกองแลงได้แต้มข่าวเนื่องพระพุทธเจ้าโผดสัตว์ ในชั้นฟ้า  เมืองคน  แลเมืองนาค  ถวายค่านี้ ๔๐ แถบ  รวมหมดเสี้ยง ๕๘ แล  “ส่วนผังด้านขวามือนั้นเขียนเป็นเรื่องราวจากนิทานชาดกเรื่อง “พรหมจักรชาดก” ซึ่งเป็นนิทานพุทธศาสนาที่มีเค้าโครงเรื่องมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ลักษณะของภาพจิตกรรมฝาผนังในหอไตรวัดหนองเงือกนิ้เป็นศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบพม่าค่อนค้างมาก  โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของคนในภาพ  แต่คำอธิบายภาพทั้งหมดเขียนด้วยอักขระล้านนาทั้งสิ้น   

07 กันยายน 2561

วัดดอนหลวง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

วัดดอนหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2561

วัดศรีดอนตัน (กอม่วงร้าง) หมู่ที่ 8,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ตั้งอยู่ในเขตบ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โบราณสถานแห่งนี้ยังไม่ได้รับการขุดแต่งศึกษาทางโบราณคดี ปัจจุบันปรากฏหลักฐานเป็นกลุ่มโบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ วิหาร มีแนวกำแพงแก้วและกำแพงวัดล้อมรั้ว เจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่บนฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่ยกเก็จซ้อนกัน 2 ชั้น ระหว่างฐานปัทม์แต่ละชั้นคั่นด้วยฐานหน้ากระดานในผังสี่เหลี่ยมเก็จ เหนือขึ้นไปเป็นฐานเขียงในผังแปดเหลี่ยม ซ้อนลดหลั่นกันรองรับฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่ในผังกลมซ้อนกัน 2 ชั้น เหนือขึ้นไปปรักหักพัง สันนิฐานว่าเป็นชุดฐานรองระฆังกลม ด้านตะวันออกของเจดีย์ มีฐานวิหารเตี้ยๆ ปูพื้นด้วยอิฐ ปัจจุบันปรากฏหลักฐานเพียงฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ารองรับฐานบัวคล่ำ บริเวณท้ายวิหารเป็นตำแหน่งของฐานชุกชีขนาดเล็ก จากรูปแบบสถาปัตยกรรมขององค์เจดีย์ที่ปรากฏในปัจจุบัน สันนิฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะมีอายุการสร้างและใช้งานอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22

07 กันยายน 2561

วัดกอม่วง หมู่ที่ 8,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

วัดกอม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2561

วัดดอนน้อย หมู่ที่ 9,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

วัดดอนน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2561

วัดป่าบุก หมู่ที่ 10 ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

วัดป่าบุก หมู่ที่ 10  ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2561

อัฐิธาตุของ ครูบาศรี อริยวังโส วัดป่าบุก หมู่ที่ 10 ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

อัฐิธาตุของ ครูบาศรี อริยวังโส  อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ท่านได้มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2440 มีพรรษา 34 พรรษา ขณะที่มรภาพอายุได้  54 ปี  ปัจจุบันมีอายุ 11 ปี ผ่านมาแล้ว ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเลื่อมใสศรัทธา เมื่อท่านได้มรณภาพไปแล้ว กระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุอัฐิสีใส และสีขาวขุ่นนับได้ 43 เม็ด ชาวบ้านจึงพากันนำมาเก็บไว้ ในกุฏิโดยการล้อมรั้วเหล็กทั้งหมด 7 ชั้น เก็บรักษาไว้อย่างดี ณ วัดป่าบุกแห่งนี้

07 กันยายน 2561

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)