ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมประตูน้ำและอุปกรณ์ บ้านสันกอดู่(บวกบอน) หมู่ที่ 11 วางท่อพีวีซี ชั้น 5 ศก6นิ้้ว จำนวน 800 เมตร พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจ15 กันยายน 2566
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 - บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 โดยการเสริมผิวจราจรลูกรังและวงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ประปาหมู่บ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 กันยายน 2566
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2566
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.2014 สายบ้านหนองเงือก-บ้านกองงาม ตำบลแม่แรง (หมู่ที่ 5 -หมู่ที่ 1)กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่แร16 มิถุนายน 2566
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.2014 สายบ้านหนองเงือก - บ้านกองงาม ตำบลแม่แรง (หมู่ที่ 5 -หมู่ที่ 1 )กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5.4000.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่แ07 มิถุนายน 2566
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลา่ง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมบ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 โดยการซ่อมแซมอาคารศาลาที่พักนักท่องเที่ยวและตลาดต้องชม เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง07 มิถุนายน 2566
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงลำรางระบายน้ำ โดยการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย 1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง02 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง เรื่อง โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่แรง (กอกอก) หมู่ที่ ๒ - บ้านป่าข่า หมู่ที่ ๖ โดยการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะความยาวรวม ๖๗๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น10 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมพัดลมอุตสาหกรรมศูนย์บริการร หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงท่องเที่ยวชุมชนบ้านแมม่แรง08 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดกอม่วง(สันยาว)หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณลานวัฒนธรรมวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง พร่อมติดตั้งวป้ายโครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง07 ธันวาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.23005 สายบ้านดอนหลวง - บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,595.00 เมตร หน11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.23005 สายบ้านดอนหลวง - บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,595.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,570.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวด10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมชุมชน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมชุมชน ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง เทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)03 พฤศจิกายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)01 สิงหาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)01 สิงหาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร Over Lay สายแม่แรง (ป่าลาน) - สันกอดู่28 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๒ สาย13 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในตำบลแม่แรง โดยการขุดลอกลำเหมืองเพื่อเปิดทางน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร13 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านป่าบุก หมู่ที่ ๑๐02 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)19 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านสันกอดู่ - บ้านสันตาล หมู่ที่ ๑๑05 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำรางระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ29 เมษายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๙ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖29 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำรางระบายน้ำ สายข้างบ้านลุงนพ - รพ.สต. บ้านดอนหลวง25 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรถนน ซอย ๑๓ บ้านกองงาม หมู่ที่ ๑ กม. ๐+๕๕๐ (บริเวณบ้านฮ่อง)18 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนน ซอย ๔ บ้านสันกอดู่ หมู่ที่ ๑๑ โดยการรื้อถอนท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก04 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำรางระบายน้ำ (วัดร้างดอนป่าตัน) บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ ๘21 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลำรางระบายน้ำเลียบ ซอย ๑๓ บ้านหนองเงือก01 กุมภาพันธ์ 2565
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ช่วยดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 65)08 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่11 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย. 2564)07 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)06 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)02 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 -ธันวาคม 2563)13 มกราคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1