ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
19,014
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
238,239
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำฌาปนสถาน บ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ห้อง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต28 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบ้านแม่แรง(ป่าลาน)-สันกอดู่ โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้า่ง 3.20 - 4.00 เมตร ยาวรวม 395 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,516.70 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบา06 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณลำเหมืองแยก เหมืองต้นตาลและเหมืองบ้านฮ่อง บ้านกองงาม หมูที่ 1 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ช่วยดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)10 พฤษภาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านป่าบุก หมูที่ 10 โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้า่งภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 147 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเ28 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต(ศพอส.)ได้แก่ทางเชื่อมเข้าอาคารและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านสันกอดู่ - บ้านสันตาล หมูที่ 11 ขนาดหว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.70 เมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงลำรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ สายข้างบ้านลุงนพ-รพ.สต.บ้านดอนหลวง โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 129 ท่อน พร้อมบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9 -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ขนาดกว้ารงภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 250 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรถนน ซอย 13 บ้านกองงาม หมู่ที่ 1 กม.0+550(บริเวณบ้านฮ่อง) โดยการต่อเติมท่อลอกเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.30 เมตร 2 ช่อง ยาว 1.50 เมตร และขยา14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงลำรางระบายน้ำ(วัดร้างดอนป่าตัน)บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหลิมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 80 ท่อน พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ26 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.-ธ.ค. 2564)04 มกราคม 2565
|< << 12 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) จำนวน ๒ สาย11 มกราคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถส่วนกลางเทศบาลตำบลแม่แรง28 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สาย23 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) จำนวน ๑๓ สาย03 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่แรง02 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แรง หมู่ที่ ๒16 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๒๓๐๒๘ บ้านแม่แรง - บ้านกองงาม (ป่าแพ่ง) หมู่ที่ ๑,๒12 พฤศจิกายน 2564
|< << 12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2