ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
19,014
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
238,239
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงลำรางระบายน้ำเลียบ ซอย 13 บ้านหนองเงือก ด้วยวิธีคัดเลือก22 ธันวาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต(Over Lay) จำนวน 2 สาย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงถนน ซอย 4 บ้านสันกอดู่ หมู่ที่ 11 โดยรื้่อถอนท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.40 x 1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยว03 ธันวาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีคัดเลือก01 ธันวาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถส่วนกลาง เทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีคัดเลือก25 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แรง หมู่ที่ ๒16 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) จำนวน 13 สาย โดยวิธีคัดเลือก03 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 23 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งา่นจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก21 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลื14 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(Over Lay) รหัสสายทาง ลพ.ถ.23028 บ้านแม่แรง-บ้านกองงาม(ป่าแพ่ง) หมู่ที่ 1,2 กว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 1,087.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,186.00 ตารางเมตร โ13 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายชื่อหมู่บ้าน บ้านแม่มแรง-บ้านต้นผึ้้ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.230013 สายทางบ้านหนองเงือก(บ้านหลวง)หมู่ที่5 -บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก02 กันยายน 2564
|< << 1 23 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
|< << 1 2

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3