ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
19,014
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
238,239
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเก็บของบ้านใน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สุสานบ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง04 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนภายในบริเวณทางเข้าสุสานบ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(อาคารโดม)เพื่อสร้างห้องควบคุมเครื่องเสียง29 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีคัดเลือก23 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าลานฯ พร้อมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์21 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดดอนน้อย หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง16 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)พร้อมขยายผิวจราจรซอยหน้าวัดกองงาม หมูที่ 1 -บ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 (ทางไปสนามกีฬา)โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)ฃ่วง กม.0+060.00 - 0+14 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 160.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง22 มิถุนายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการต่อเติมลานวัฒนธรรมวัดกอม่วง บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 393.75 ตารางเมตร โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการจัดการศูนย์การบริหารจัดการขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ เทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง04 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมการจัดการศูนย์บริหารจัดการขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้านต้นผึ้ง -บ้านแม่แรง (หลังบ้านนายอุดม เตจาคำ)กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2564
|< << 1 2 34 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
|< << 1 2

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4