ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) จำนวน 13 สาย โดยวิธีคัดเลือก03 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 23 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งา่นจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก21 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลื14 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(Over Lay) รหัสสายทาง ลพ.ถ.23028 บ้านแม่แรง-บ้านกองงาม(ป่าแพ่ง) หมู่ที่ 1,2 กว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 1,087.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,186.00 ตารางเมตร โ13 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายชื่อหมู่บ้าน บ้านแม่มแรง-บ้านต้นผึ้้ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.230013 สายทางบ้านหนองเงือก(บ้านหลวง)หมู่ที่5 -บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก02 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเก็บของบ้านใน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สุสานบ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง04 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนภายในบริเวณทางเข้าสุสานบ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(อาคารโดม)เพื่อสร้างห้องควบคุมเครื่องเสียง29 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีคัดเลือก23 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าลานฯ พร้อมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์21 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดดอนน้อย หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง16 กรกฎาคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)พร้อมขยายผิวจราจรซอยหน้าวัดกองงาม หมูที่ 1 -บ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 (ทางไปสนามกีฬา)โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)ฃ่วง กม.0+060.00 - 0+14 กรกฎาคม 2564
|< << 1 2 34 5 6 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
|< << 1 2

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4