ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
19,014
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
238,239
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 139.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมประตูน้ำและอุปกรณ์ บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 วางท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 5 ขนาด สก.6นิ้ว จำนวน 335 ท่อน พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 2564
ร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ประกวดราคา่จ้างก่อสร้างปรับปรุงลำรางระบายน้ำ โดยการวางท่อ คสล. จำนวน 3 โครงการ และปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้้ำสำหรับคนพิการบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสันกอดู่(บวกบอน) หมู่ที่ 11 - บ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 โดยการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงลำรางระบายน้ำ โดยการวางท่อ คสล. จำนวน 3 โครงการ และปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)28 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(สพอส.)ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)21 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 5 พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.30 x 0.40 เมตร จำนวน 4 บ่อ และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/9 (แยกซอย 9) บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจา13 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(สพอส.)ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ฉบับร่าง)08 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)04 มกราคม 2564
|< << 1 2 3 45

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
|< << 1 2

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5